AKKURAT NÅ MÅ DU PLANTE HVITLØK

gardenandgem, Updated: 2 min read639 views

Du kommer til å være superstolt av deg selv om du planter hvitløk for neste år nå.

Hvitløk må ha en kald periode med under +10 grader i 1-2 mnd.

Sannsynligvis kan du kjøpe en fersk løk på butikken som du kan dele opp i fedd og plante ut, men det beste er nok helt sikkert å kjøpe “sette hvitløk” som du handler på gartnerier eller hagesentre. Da er de garantert sykdomsfrie.

Er du veldig lite klar for å vasse rundt i fuktig jord akkurat nå, så kan du gjøre en liten vri som jeg ufrivillig gjorde i fjor høst. Jeg glemte en av løkene i jorden da jeg høstet all hvitløken i september i fjor. Jeg fant den jo selvsagt da jeg spadde opp grønnsakhagen i vår. Da hadde løken lange spirer. Jeg delte den forsiktig opp, og satte den sammen med resten av hvitløken som jeg hadde plantet ut i fjor høst. Det ble ingen forskjell i størrelse på de jeg hadde satt ut om høsten, og den jeg hadde glemt ute og som jeg delte opp og plantet ut på våren.

Hvitløk vil ha en åpen solrik plass, gjerne med mye kompost i jorden. Hvis jorden er tung kan den forbedres med litt sand. Hvitløk trenger overraskende mye fuktighet for å utvikle store løk.
 JUST NOW YOU HAVE TO PLANT GARLIC

You’re going to be so proud of yourself if you plant garlic for next year now.  Garlic needs 1-2 months cold weather with under +10 degrees. You can probably buy a clove of fresh garlic at the grocery store who you can divide into cloves and plant, but it is best to buy “prepared garlic” bought at nurseries or garden centres. They are guaranteed free of disease.

If you don’t want to wade around in the damp soil right now, you can do a little twist as I involuntarily did last fall. I forgot one of the bulbs in the ground when I harvested all the garlic last September. I found it when I dug up the vegetable garden this spring. The onions had long sprouts. I divided it up carefully and put it with the rest of the garlic that I had planted last fall. There was no difference in the size of the ones I had put out in the fall, and I had forgotten there and as I divided cloves and planted in the spring.

Garlic wants an open sunny spot, preferably with a lot well-rotted organic matter in the soil. If the soil is heavy, it can be improved with sand. Garlic requires a surprising amount of moisture to develop large onions.