STELL AV AMARYLLIS

gardenandgem, Updated: 3 min read202 views
Jeg blir alltid veldig glad for blomster, og Amaryllis eller Hippeastrum på latin er en sikker vinner. En venninne av meg kjøper hvert år noen som er litt mørkere rød enn de vanlige i en lokal blomsterbutikk, og de er virkelig flotte!

Husk at Amaryllis ikke tåler frost.

Som regel så kjøper de fleste løk som allerede er korrekt plantet, med begynnende grønne blader, men jeg tar det fra begynnelsen:

 1. Du kan kjøpe et stort utvalg forskjellig amaryllis løk på nettet. Mange røde, rosa og hvite sjatteringer. Det finnes også typer med klaser av løk og blomsterstilker.
 2. Pass på at løken føles fast å ta på. Plant løken i vanlig god pottejord. Den øverste 1/3 av løken bør stå over jorden.
 3. Plasser amaryllisløken lyst, og vann kun når jorden er tørr. I løpet av 2-8 uker blomstrer den avhengig av hvor godt den er utviklet fra produsentens side.
 4. Etter blomstring klipp av de visne blomstene, og fjern stilken når den begynner å sige sammen. Men la bladene sitte på slik at løken kan samle næring!
 5. Vann og gi litt flytende gjødsel til de grønne bladene. Plasser gjerne løken ute i sommermånedene, i halvskygge, med jevn tilgang på vann og litt gjødsel.
 6. Gi deretter løken en hvileperiode på åtte -ti uker hvor de ikke får vann og næring på et mørkt og kjølig sted.
 7. Pott om løken og start fra punkt 3 igjen.
STELLE AMARYLLIS21_
Dette er to Amaryllis løker fotografert våren 2013 etter å ha blomstret julen 2012.
STELLE AMARYLLIS22_
Her er de avbildet tidlig høst etter å ha stått ute i hele sommer, sammen med sitronfrøspirer og avocadoskudd.
STELLE AMARYLLIS23_
Nå blomstrer den ene løken. (Du kan svakt se ene avokadoskuddet i bakgrunnen).
STELLE AMARYLLIS25_
Her er den Amaryllisen avblomstret. Kutt blomsten på markert sted under blomsterhodene. Slik at selv stilken kan trekke krefter til løken for neste år.
STELLE AMARYLLIS26_
Her er tre nyinnkjøpte Amaryllisblomster plantet i en flat krukke. Legg merke til plantedybden!
STELLE AMARYLLIS26_
Dette er en ny sort jeg kjøpte på internett i høst. Amaryllis “White Garden”. Den er flerstilket, og satt sammen som en hel klase blomsterløk.

STELLE AMARYLLIS28_
Selve blomstene er litt mindre enn den vanlige amaryllisen, men til gjengjeld fikk jeg svært mange blomster, og flere er på vei!
 AMARYLLIS

I always get very pleased when someone gives me flowers, and Amaryllis or  Hippeastrum in Latin is a sure winner.  Every Christmas a friend of mine buys some amaryllis which is slightly darker red than the usual types in a local florist shop and last year I decided to take care of the bulb for next year.

As a general rule, the bulbs you buy at the store are usually already properly planted, and with nascent green leaves, but I start with the beginning.

 1. You can buy a wide range of various Amaryllis bulbs online. Lots of red, pink and white shades. There are also varieties with bunches of bulbs that are multistemmed.
 2. Make sure the bulb feels firm to the touch. Plant bulbs in the common good potting soil. The top third of the bulb should remain above the earth.
 3. Place your amaryllis bulb in a bright place, and only water when the soil is dry. During the next 2-8 weeks, it blooms depending on how well it is developed by the manufacturer.
 4. After flowering cut off the faded flowers and remove the stalk when it starts to sag. But let the leaves remain so that the bulbs can collect food for the next blooming period!
 5. Water and give a little liquid fertilizer to the green leaves. Place the plant outside in the summer months, in half shade, with regular access to water and a little fertilizer.
 6. Then give the amaryllis bulb a rest in a period of eight to ten weeks where they don’t receive either water or food in a dark, cool place.
 7. Repot the bulbs and start from step 3 again.