MULCH MED BARK OG AVISER

gardenandgem, Updated: 2 min read160 views
For å holde ugresset unna mens nye planter og busker etablerer seg, blir man ofte anbefalt å legge en fiberduk, for deretter dekke den med feks. bark.

For å få bark eller grus til å holde seg på plass på duken, og at fuktighet skal trenge igjennom er nødvendigvis fiberduken nokså ruglete i overflaten. Det fører ofte til at det er vanskelig å få fjernet ugress som har satt seg i duken, også.

En billigere og mere fleksibel løsning er å bruke gamle aviser som underlag for eventuelt barkdekking. Det er lettvint og du slipper å forholde deg til fliker av duk som stikker frem og er nokså stygt.

Slik gjør jeg:

   • Bløtlegg aviser i minst 4 timer (eller over natten).
   • Sørg for at buskene/plantene du skal barkdekke rundt er godt vannet, og det er godt fuktig i bakken.
   • Brett ut avisene rundt busken, flere lag som overlapper hverandre.
   • Fordel bark over det hele. Minst 8 cm tykt. Dette står minst tre år uten noe som helst vedlikehold.
Bark og aviser20_
Her er det plantet tre barlind, Taxus baccata ‘Summergold’. Det er halvskygge, tørt og lite jord, slik at jeg har hevet bedet litt, og fylt på med gammel gresstorv og ymse rundt buskene.

Her er det plantet tre barlind, Taxus baccata ‘Summergold’. Det er halvskygge, tørt og lite jord, slik at jeg har hevet bedet litt, og fylt på med gammel gresstorv og ymse rundt buskene.

Bark og aviser21_
Her har jeg lagt gjennomvåte aviser rundt buskene. Minst to lag overalt.
bark og aviser23_
Fyller på med torv. Passer på at avisene er godt dekket.
Bark og aviser24_
Ferdig påfylt med bark.
Disse buskene vil lett greie seg alene i flere år.

 BARK CHIPPINGS AND OLD NEWSPAPERS

To keep weeds away while new plants and shrubs establish themselves, there are often recommended to lay a weed-proof membrane and then covering it with for instance. bark chippings or gravel.

In order to get bark or gravel to stay in place on the fibre cloth, and to ensure that moisture will penetrate the cloth, it is necessarily rather rough on the surface. this sometimes leads to it is difficult to remove weeds who has set themselves in the cloth, too.

A cheaper and more flexible solution is to use old newspapers as a basis for any bark covering. It’s easy and you do not deal with flaps of fabric that sticks out and is quite ugly.

How you do it:

 • Soak newspapers at least 4 hours (or overnight).
 • Make sure the bushes/plants where the ground shall be covered with bark chippings is well watered and moist.
 • Unfold the papers around the bush, multiple layers that overlap.
 • Spread bark over. At least 8 cm thick. Then you have at least three years without any maintenance.

 

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.