BESKJÆRING AV FORSYTHIA

gardenandgem, Updated: 2 min read312 views
Jeg er alltid redd for at alle i vårlig iver skal beskjære de vårblomstrende buskene før de faktisk har blomstret.

Det finnes ikke noe tristere enn å gå forbi en hage med nedklippede brudespirea eller forsythia (gullbusk) med en og annen blomsterkvast som har overlevd amputasjonen.

Allikevel er det veldig viktig at vårblomstrende busker blir beskåret etter de har blomstret. Alle busker som blomstrer før midtsommer må beskjæres rett etter blomstring da de blomstrer stort sett på det de vokser resten av sommeren.

Lar du buskene vokse ubeskåret, vil de etterhvert bli veldig fortettet og krattete, med ny vekst og blomster bare helt på toppen. Den vil ikke sette særlig med blomster og skudd på nedre del og vil se nokså usjarmerende ut.

Beskjæring er slett ikke så vanskelig som du tror. Tommelfingerreglene som gjelder de fleste vekster gjelder her også:

  • Beskjær alltid vårblomstrende busker ETTER blomstring.
  • Fjern skadede, utoverhengende, kryssende grener.
  • Kutt grenen litt skrått og over et frisk skudd.
  • De tykkeste grenene er de eldste. Barken er ofte også litt endret på disse.  Fjern en eller to av de eldste grenene for å stimulere til nye skudd.

Se også dette innlegget om busker som trenger beskjæring etter blomstring.

Forsythia_pruning_
Busken er ferdig blomstret, og det er på tide å fjerne litt av de utoverhengende, svake grenene, grener som ligger over eller inntil hverandre, et par av de eldste grenene og grener som tetter busken unødvendig.
Forsythia_pruning2_
Etter beskjæringen er busken blitt mere luftigere, noe som vil stimulere til kraftig vekst fra roten.

HOW TO PRUNE FORSYTHIA

I’m always afraid that everyone in their eagerness prunes the spring flowering bushes before they have actually flourished.

There’s nothing more depressing than walking past a garden with Forsythia or Spireas with only the occasional sprig of flowers that have survived the way to early pruning.

Yet it is very important that spring-flowering shrubs are pruned AFTER they have flowered. All shrubs that bloom before midsummer should be pruned immediately after flowering as they bloom mostly on what they grow the rest of the summer.

If you let the bushes grow unpruned, they will be very dense and messy, with new growth and flowers only at the very top. It will not give flowers and shoots on the lower parts and will look fairly uncharming.

It’s like most of the pruning, way less difficult than you thought:

  • Remove damaged, overhanging, crossing branches.
  • Cut the branch slightly slant and over a fresh shot.
  • The thickest branches are the oldest. The bark is often little changed in colour and texture on these. Remove one or two of the oldest branches to encourage new shoots.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.