BLOMSTENE RUNDT NATIONALTHEATRET, OSLO

gardenandgem, Updated: 3 min read594 views
Mange i Norge trasker forbi Nationaltheatret i løpet av en sommer.

Både innfødte, tilflyttede, tilreisende fra hele landet og turister. De fleste må eller skal innom stedet siden det er et av de viktigste transportknutepunktene og det ligger mellom Slottet, Universitetet, Nationaltheatret og Karl Johans gate.

Og noen har brukt tid og krefter på å forskjønne omgivelsene våre. Noen har tenkt på at det er mange som skal innom stedet i sommermånedene. De har tenkt på at det er mennesker til alle tider på døgnet her, at det er et møtepunkt. Og at noen muligens trasker forbi blomstene på vei hjem midt på natten. Ingen kan unngå å se de?

Jeg skrev faktisk til kommunen og spurte hvem som hadde laget de flotte bedene.  Det er park- og friområdeforvalter Rune Ingjer som har planlagt bedene, og det er ISS Faciility Services AS som har utført vedlikeholdet i sommer.

Jeg tror at når bed, blomster og omgivelser vedlikeholdes så bra, at beplantningen er så gjennomtenkt, så er jeg sikker på at hærverk og ødeleggelser begrenses. Jeg sier ikke at det er helt borte. Men når omgivelsene våre er vakre og trivselen øker, så blir også terskelen for å ødelegge noe høyere. Iallefall for de mere normale individene.

Så jeg håper at Vei- og parkforvaltning, Bymiljøetaten i Oslo kommune får en inspirerende god slump penger for å gjøre en like bra jobb i 2014. Jeg venter i spenning!

Jeg tok noen bilder på telefonene min da jeg gikk forbi der i sommer, men de bildene er ikke så bra som arealene egentlig hadde fortjent.

Men dette er både fargekombinasjoner og samplanting som burde inspirere noenogenhver.

Ett tett beplantet og nøye avstemt fargeskjema20_
Ett tett beplantet og nøye avstemt fargeskjema.
Ikke lett å få noe til å gro21_
Ikke lett å få noe til å gro under trærne på Karl Johan. Jeg synes de gjorde en fabelaktig bra jobb!

Ettårige Nationaleatret22_

THE FLOWERS AROUND NATIONALTHEATRET, OSLO

Lots of people in Norway trudge past the National Theatre in Oslo during the summer.

Both natives, people in transit, travellers from all over the country and tourists. Most have or will visit the place since it is one of the main transport hubs and is located between the Slottet, Universitetet, Nationaltheatret and Karl Johans gate.

Some have thought deeply about the use of the site. They have thought about the most important facts about this place. That there are many who will visit the place during the summer months. They have thought that there are people at all times of the day here. Many are waiting for the next bus or train or to meet someone. Some people might walk past the flowers on their way home in the middle of the night. Surely none can fail to see the flowers?

I actually wrote to the local authority and asked who had made ​​the beautiful flower beds. It is Park and Recreational area manager Rune Ingjer who has planned the flower beds, and it is ISS facility Services AS who have had the maintenance during the summer.

I think that when the borders, flowers and surroundings are maintained so well, and the planting is so thoughtfully conducted,  I’m sure that vandalism and damage are getting limited. I’m not saying it’s completely gone. But when our surroundings are beautiful and our well-being increases, I think the threshold to destroy something raises. At least for the more normal individuals.

I hope that  Vei- og parkforvaltning, Bymiljøetaten in Oslo kommune receives an inspiring amount of money to do an equally good job in 2014. I wait in anticipation!

I took some pictures on my phone when I went past the borders there in July, but the pictures are not as good as they should be.

Both the use of colours and plant combinations should inspire everyone.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.