CANNA

gardenandgem, Updated: 2 min read153 views
Fikk du ikke plantet noen løk i høst? Det er mange sorter løk-og knoll-blomster som kan settes i potte inne nå og som blomstrer flott fra midten av sommeren og utover.

Jeg tenker ikke på georginer akkurat nå, men på alle de andre sortene som finnes som bla.a. hageranunkel, freesia, begonia, gladiolus, canna, calla, tigerblomst og ikke minst alle liljesortene.

Ifjor vår kjøpte jeg en pakke med to canna-knoller som jeg satte ned i en potte i starten av april. Potten ble plassert i drivhuset (som har frostvakt),  uten mye ekstra oppmerksomhet. Bortsett fra et overraskende snegleangrep forløp forkultiveringen av knollene totalt udramatisk. Da faren for frost var over (i slutten av mai), plantet jeg de ut i en krukke hvor de fikk en overgjødsling og litt vann med jevne mellomrom.

Blomsterfargene på Canna finnes i den varme fargeskalaen, og mange har også flotte dekorative blader i mange fargevariasjoner. Knollene (såkalte rhizomer) tåler ikke frost slik at de må oppbevares tørt og kjølig om vinteren (Som georgineknoller). Jeg vil også anbefale å drive knollene så fort som mulig for å få mest mulig glede av blader og blomster ute i sommer.

Canna er glad i gjødsel og vann.

Skulle jeg ha laget meg et litt eksotisk hjørne i hagen så ville jeg ha bestilt et par knoller av Canna indica ‘Purpurea’.  Tenk så fine kontraster du kan lage mot denne flotte bladmassen!

Canna20_
Her er “knollene” (rhizomene), fisket ut av posen, og lagt i potten. Pass på at de grønne toppskuddene får stå opp av jorden!
Canna21_
Blomstene var lekre, og humlene likte de godt.
Canna23_
Selve canna-planten ble veldig eksotisk og staselig. Flotte blader. Denne typen hadde gylne striper i bladene også.

CANNA

Didn’t you get around to planting any flower bulbs last fall? There are many varieties of bulbs and tuber-flowers that can be grown indoors just now and will flourish greatly from mid-summer onwards.

I am not thinking about dahlias right now, but all the other varieties available as freesia, begonia, gladiolus, canna, calla, and of course all the lily varieties.

Last spring I bought a pack of two canna bulbs that I planted in a pot at the start of April. The pot was placed in the greenhouse (which has a frost guard), without a lot of extra attention. Besides a surprise attack from snails, the proceeding of growing the tubers went undramatic. When the danger of frost was over (end of May), I planted them out in a container where they got some fertilizer and a little water at regular intervals.

The flower colours of Canna are on the warm part of the colour scale, and many varieties have decorative leaves in many colour nuances. The tubers (called rhizomes), can’t tolerate frost so they must be kept dry and frost-free in the winter (As dahlia tubers). I would also recommend starting growing the bulbs as soon as possible to get the most out of leaves and flowers outside in the summer.

Should I have made ​​myself a little exotic corner of the garden this year I would have ordered a few bulbs of Canna indica ‘Purpurea’. Imagine the contrasts you can make against this great leaf mass!

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.