DEKORATIVE OG LETTVINTE BUSKER

gardenandgem, Updated: 3 min read120 views
Lettstelte busker er alltid velkommen i en hage. Med tanke på en til nå nokså tørr sommer i store deler av Scandinavia, er det spesielt positivt med tørkesterke og hardføre busker.

Jeg har gjenoppdaget hyll (Sambucus nigra) de siste somrene. Rødhyll bærene har fuglene nesten allerede spist opp, (uspiselig for mennesker), mens svarthyllen får ovale, nydelige blomsterskjermer og spiselige bær. Både blomster og bær er brukt til saft og geleer.

Men en nokså ny type som jeg fant for et par år siden, Sambucus nigra “Black lace” er virkelig verdt hver krone (se bildet på toppen). Tross i at den har blitt flyttet en gang, ikke fått hverken ekstra vann eller stell, vokser den raskt og belønner oss med nydelige hvitrosa blomster.

Jeg er usikker på hvor langt nord den kan vokse, men selv om den fryser tilbake, så er den verdt å plante. Den får uansett større og penere blader ved tilbakeskjæring. (NB: ikke gjør det første året etter planting, men deretter kan hard tilbakesjæring på vinteren utføres årlig).

BESKRIVELSEBladfellende busker som får dekorative blomster og frukter. Busken blir vid og relativt høy om den ikke beskjæres. Rødhyll (Sambucus racemosa) får flotte, røde bær på sensommeren, Svarthyll får vakre hvite blomster og sorte, spiselige bær. Det finnes fine varianter av svarthyll med både mørke og flikede blader. Svarthyll blomstrer vanligvis i juli.
HERDIGHETHerdighet varierer sterkt i forhold til sort. Rødhyll kan dyrkes over det meste, mens svarthyll neppe kan dyrkes lengre nord enn midt Scandinavia, og neppe i innlandet.
VOKSESTEDSol gir mye bær, og flott blomstring, men buskene greier seg i skygge også. Tåler de fleste jordtyper.
BESKJÆRING OG STELLBeskjæres på vinteren, bør beskjæres endel om du har en av de mørke, dekorative sortene, slik at blodmassen blir så flott som mulig. Hvis buskene står helt ubeskåret blir svarthyll opp til 5-6 m høy, og veldig vid. Rødhyll blir noe mindre.
SYKDOMMERVanligvis fri for skader, bortsett fra frost. Hyll er en kortlivet busk. Rødhyllen kan få noe meldugg på ettersommeren.
PASSER TILPasser godt i løse, uformelle hekker og i sammenplantinger av busker. Vokser raskt slik at den er flott til å dekke uskjønne detaljer i hagen.
cottageshrubs  svarthyll_
Svarthyll (Sambucus nigra) har fått navnet sitt etter de flotte, sorte bærene. Blomstene dufter godt, og er blekgule i store skjermer. “Freshe” er vel det mest dekkende ordet.

EASY SHRUBS WHO ALSO ARE DECORATIVE

DESCRIPTIONDeciduous shrubs that get ornamental flowers and fruits. The shrub gets wide and fairly tall if not pruned. Red Elderberries (Sambucus racemosa) gets decorative, red berries in late summer, Elder get beautiful white flowers and black, edible berries. There are wonderful varieties of elder with both dark and lobed leaves. Elder flowers usually in July.
HARDINESSHardiness varies greatly depending on the type. Red Elderberries can be grown in most parts, while the Black Elder hardly can be grown farther north than the middle of Scandinavia, and unlikely inland.
GROWING LOCATIONSunny habitat provides a lot of berries and lovely flowering bushes but they thrive in shade too. Tolerates most soil types.
PRUNING AND CAREPruned in winter. Should be pruned more if you have one of those dark, decorative varieties, so the leaves become so beautiful as possible. If the shrubs are completely unpruned, Elder gets up to 5-6 m high and very wide. Red Elderberry does not get so tall.
DISEASESGenerally entirely free of damage, except frost. Elder is a short-lived shrub. Red Elderberry can get some mildew in late summer.
SUITABLE FORWell suited in loose, informal hedges and together with other shrubs. Growing fast so it’s great to cover unsightly details in the garden.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.