EN KRUKKE DU KAN SÅ PLANTER TIL I FEBRUAR

gardenandgem, Updated: 2 min read58 views
Vil du så dine egne krukkeplanter?

Her er et lekkert forslag til en krukke som vil vekke oppsikt. Jeg har laget et collage av krukken slik at det er lettere å forestille seg.

Frøene kan du bestille på nettet, og jeg har for enkelhets skyld linket til ett frøfirma, selv om frøene finnes hos mange andre forhandlere også.

Sumpsnabel har verdens festligste navn, og er en lett liten sommerplante å få til. Den kan like gjerne såes direkte i krukken, men da må du forvente en senere blomstring.

Penselfjærgress er herdig ned til noen minusgrader og kan overvintres frostfritt fra år til år. Det har lang utviklingstid før det kommer blomster, slik at det må såes så fort som mulig. Hvis det blir litt for mye prosjekt, kan du kjøpe flotte pyntegresssorter på hagesenteret senere i år (her er et forslag fra i fjor) i fiks ferdig størrelse til å plantes i krukken.

En mørk krukke sammen med slike blekgule farger er en bra kombinsajon.

A CONTAINER YOU CAN SOW FLOWERS FOR IN FEBRUARY

Do you want to sow your own container plants?

Here is a stylish suggestion for a container with flowers that will turn heads. I made a collage of the flower container so it’s easier to imagine how the result will appear.

You can order the seeds online, and I have for simplicity’s sake linked one seed merchant, although the seeds are found with other retailers too.

Poached eggplant is an easy little annual which self-seeds profoundly. It might as well be sown directly in the container, but then you have to expect a later flowering.

Needle Grass is not fully frost resistant here but can be kept over winter in a frost-free place from year to year. It takes some time for the grass to develop from seed to flowers, so it needs to be sown as soon as possible. If this becomes a bit too much of a project, you can buy beautiful ornamental grass varieties at the garden centre later in the year (here’s a suggestion from last year) fully grown in size to be planted in the pot.

A dark pot with pale yellow colours is such a good combination.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.