FELLE GRAN

gardenandgem, Updated: 2 min read202 views
Vi har hatt en enorm gran (Picea abies) som har stått rett sør for hytta som har skygget mye for solen, spesielt høst og vår når banen til solen er lavere.

For meg og ikke minst sjefen i huset er det et stort og alvorlig inngrep og felle et voksent tre. Det er uopprettelig, da det tar minst 30 år og få til et tilsvarende stort tre. Hadde det vært en eik ville vi aldri ha vurdert å ta det ned. Men en voksen gran på over tyve meter er svært mørk og dominerende, og som fullvoksen ikke så pen i fargene heller. Gran har også et grunt og utoverbredt rotnett som hindrer andre vekster å etablere seg i umiddelbar nærhet. Men det er positive ting med gran også, den gir mat til fugler og ekorn og luner godt når det er vind.

gran

TO CUT DOWN A SPRUCE.

We have had enormous spruce (Picea abies) that stood just south of the cottage and that has been casting an annoying shade on the garden, especially autumn and spring when the sun sits lower in the sky. For me, not to mention the boss of the house, it is a large and serious intervention to cut down such an old tree. It is irreversible since it takes at least 30 years to get a correspondingly large tree.

Had it been an oak we would never have considered taking it down. But a adult spruce tree of over twenty meters is very dark and dominant, and when fully grown not so pretty colourwise. Spruce has shallow and wide roots that prevent other plants to establish themselves in the immediate vicinity. But there are positive things to spruce as well, such as providing food for birds and squirrels and they shelter well against the wind.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.