FENG SHUI I HAGEN DEL 2

gardenandgem, Updated: 3 min read126 views
I første del om Feng Shui forsøkte jeg å enkelt forklare noen av de viktigste prinsippene slik at du skulle skjønne bakgrunnen bedre.

En frodig og frisk hage med strålende planter og trær er viktig for god Feng Shui.

Det handler om å leve i harmoni med omgivelsene og gi familien sin og seg selv et så lykkebringende liv som mulig.

Himmelretningene har stor betydning.

 • Vann i hagen skal helst plasseres mot nord, siden vann og himmelretningen nord er beslektet.
 • Sør er assosiert med ild-elementet, og er naturlig nok den delen av hagen hvor planter trives best. Den sørvendte delen av hagen skal helst belyses om vinteren og i mørket, gjerne i flere nivåer.
 • I den vestvendte delen av hagen vil runde stener,  eller tråkk-stener forbedre Chi. Vest assosieres med metall.
 • Tre er assosiert med himmelretningen øst. Prydtrær, bambus og blomster er spesielt bra for denne delen av hagen. Magnolia og peoner er spesielt lykkebringende. 
Planter som har avrundede blader som feks sukkulenter er spesielt lykkebringende, mens planter som har torner, pigger og spisser som kaktus, agave og  yuccaplanter skal gi dårlig Chi og bør unngås.

Eventuelt bør de settes så langt fra huset som mulig og være voktere av hus og hage. En krukke med bambus på venstre side av hjemmet ditt markerer at her er dragen (Chi) svært lykkebringende og er et langt bedre alternativ.

Det aller beste med Feng Shui ifølge tilhengerne, er at du trenger ikke tro på det. Feng shui virker uansett. Sier de..
Feng Shui20_
Hvit magnolia plantet foran huset ditt sies å gi stor tilfredstillelse i livet. Denne stjernemagnoliaen blomstrer i mai i hagen min i Oslo.
Feng Shui21_
Krystaller som denne amthysten, reflekterer dårlig energi, og absorberer god.
Feng Shui22_
Gule og røde blomster betyr lykke, og peoner er en spesielt lykkebringende blomst.
Feng Shui25_
Lotusblomsten er assosiert med Buddha,  og skal inspirere til fred og tilfredstillelse med livet.
Feng Shui26_
Planter med avrundede blader som sukkulenter er lykkebringende.

FENG SHUI IN THE GARDEN PART 2

In the first section about Feng Shui, I tried to explain some of the key principles in a simple way so you should understand the background better.

A lush and healthy garden with glorious plants and trees are important for good Feng Shui.

It is all about living in harmony with the environment and provides an as auspicious life as possible for your family and yourself.

Cardinal directions are of great importance.

 • Water in the garden should preferably be located to the north since water and the sky direction of north is related.
 • South is associated with the fire element and is the part of the garden where plants thrive best. The south-facing part of the garden should preferably be illuminated in the winter and in the dark, often in multiple levels.
 • In the west-facing part of the garden round stones, or step-stones will improve Chi. West is associated with metal.
 • Wood is associated with the cardinal point east. Ornamental trees, bamboo and flowers are particularly good for this part of the garden. Magnolia and peonies are especially auspicious.
Plants that have rounded leaves as for example succulents are particularly auspicious, while plants that have thorns, spines and spikes as cactus, agave and yucca plants will give bad Chi and should be avoided.

Alternatively, they should be set as far from the house as possible and act as the guardians of the house and garden. A pot of bamboo on the left side of the house indicates that here is the dragon (Chi) very auspicious and that is a far better option.

The best thing about Feng Shui, according to adherents, is that you do not need to believe in it.  Feng Shui works anyway. Or so they say.
Kilde: Feng Shui for business, Evelyne Lip, 
The Illustrated Encyclopedia of Feng Shui, Lillian Too.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 Comments
 • Gerd Ellen Ottersen
  Sunday, January 12, 2014

  Dette er et spennende tema jeg ikke kan noe om. Jeg tror at god energiflyt er viktig for oss, men ser samtidig at jeg ikke kan gjøre noe fra eller til med beliggenheten til huset og hagen min. Innholdet derimot kan jeg heldigvis kontrollere:)

  • publicpollen
   Monday, January 13, 2014

   Jeg er enig i det. Blir bare litt fasinert i hvordan andre ordner livet sitt!

 • Lakrisbloggen
  Thursday, January 16, 2014

  Morsomt! Veldig interressant dette med Feng Shui, man trenger ikke følge det slavisk for å få noe fornuftig ut av det, som du sier. Skriv gjerne mer om det!