FINN EN ROSE SOM PASSER FOR DEG

gardenandgem, Updated: 3 min read446 views
Akkurat nå er den beste tiden å plante roser på. Da rekker de å etablere seg godt på voksestedet, og belønne deg med noen flotte roser allerede i år. Det er helt feil å tro at roser er vanskelig å dyrke. Det finnes så mange sorter roser, at du finner en som passer deg uansett!
Hvis du er redd for at roser skal være for krevende for deg så må du tenke på at det er finnes roser som garantert vil blomstre selv om du ikke bruker sommeren på å stelle de.

Det finnes også roser som garantert ikke blomstrer om du ikke steller de.

Men midt i mellom disse finnes det veldig mange flotte typer roser som du kan dyrke i din egen hage. Rosesortene er oppdelt i mange typer og hardførehetsgrader.

Generelt er det to ting alle rosetyper misliker, og det er skygge og tørke.

De engangsblomstrende klatrerosene som “Flammentanz”, “Polstjärnan” og “Le Reve”, kan plantes over så godt som over hele Scandinavia, det samme med endel av de engangsblomstrende buskrosene som “Hurdalsrose”, “Maidens Blush”, og Namdalsrosen. Det gjelder også de gjenblomstrende Rugosahybridene som Rosa rugosa “Hansa”, “Moje Hammarberg”, “Pink Grootendorst”.  Litt artig er det også at Mandarinrosen som trives godt i kyststrøk i Nordland og Sør-Troms, sliter om de blir plantet lengre sør.

I Canada har de siden 60-årene drevet en metodisk utvikling av sykdomsresistente og hardføre roser. Dette har resultert i en rekke flotte hardføre buskroser som du knapt klarer å ta knekken på. “Therese Bugnet”, “Louise Bugnet” “Morden Blush”, “Alexander McKenzie” og “Prairie Dawn” er noen du kan merke deg.

Hopp over alle stilkroser, det meste av klaserosene, og endel av buskrosene, og kjøp noen av de ovenfornevnte eller tilsvarende roser. Bruk litt energi på plantested, lysforhold og jordkvalitet så vil du få noen flotte roser uansett. Da vil du lykkes!
 "Henry Hudson" _
Denne canadiske rosen “Henry Hudson” Liker jeg godt siden den har nydelige rosa knopper, som deretter utvikler seg til halvfylte hvite roser.
Rosa Mundi_
Rosa Mundi danner mindre busker. Den er hardfør til sone 6, og har overlevd i Oslo hagen under en edelgran i 14 år. Nå hangler den, men det er fordi det er altfor tørt under den granen. Litt “tivoli” over denne rosen som vi vet fantes allerede på 1500-tallet.
Rosa rugosa "Hansa" _
Rosa rugosa “Hansa” danner store, vide busker med store, duftende blomster. Eneste minus er at den er veldig tornete. Får spiselige nyper.
"New Dawn" er en flott klatrerose _
“New Dawn” er en flott klatrerose som er en av de mest hardføre remonterende sortene. Sykdomsresistent og lekker med mørkegrønne, blanke blader.
Hurdalsrosen tar mye plass_
Hurdalsrosen tar mye plass, men selve blomstringen er nesten som en eksplosjon. Den er engangsblomstrende, og her i Oslo varer blomstringen ca en uke. Den tar mye plass for en kort blomstring, selv om den er flott.

 FIND A ROSE THAT SUITS YOU

This is the best time to plant roses. If you plant it now you allow it to establish itself well and reward you with some great roses this year. It is completely wrong to think that roses are difficult to grow. There are so many varieties of roses that you will find one that suits just you!

There are roses which are guaranteed to flourish even if you do not use the summer to care for them.

There are also roses that are guaranteed to not flower much if you do not care for them.

But in between these there are very many great types of roses that you can grow in your own garden. The varieties of roses are divided into many types and with different hardiness. Generally, there are two things all roses dislike, and that is shade and drought.

The climbing roses as “Flammentanz”, “Polstjärnan” and “Le Reve”, can be planted over virtually all Scandinavia, the same with some of the once flourishing shrub roses as “Hurdalsrose”, “Maidens Blush” and “Namdalsrosen”. This concerns all season blooming Rugosa hybrids as Rosa rugosa “Hansa”, “Moje Hammarberg”, “Pink Grootendorst” as well. It’s strange to think of the “Mandarinrosen” who thrives in coastal areas of Nordland and south of Troms are struggling if they are planted further south.

Since the 60s the Canadians has run a methodical development of disease-resistant and hardy roses. This has resulted in a variety of beautiful hardy shrub roses that you can barely manage to kill. I can mention “Therese Bougnet”, “Louise Bougnet” “Morden Blush”, “Alexander McKenzie” and “Prairie Dawn”.

Skip all stem roses, most of the cluster roses, and some of the shrub roses, and purchase any of the above or similar roses. Then I’m sure you will succeed!