FORM

gardenandgem, Updated: 2 min read116 views
Det er vanskelig å skille form fra farge i hagesammenheng.

Men jeg mener form er den mest betydelige faktoren i en hage sett gjennom et år. Spesielt blir det tydelig i Skandinavia hvor det er så sterke klimavariasjoner.

Jeg velger å skille mellom makroformer (alt fra terreng-krumninger  trapper, gangveier), og mikroformer (blomster, frøhoder, mindre steiner, krukker og lignende).

Selvsagt er det former som passer i begge kategoriene, som en busk, men prinsipielt er det langt vanskeligere å gjøre noe med makroformene enn mikroformene.

Er du så heldig at du kan få gjort noen gjennomgripende endringer med en gang du flytter inn på tomten din, så kan du påvirke hovedlinjene i omgivelsene dine. Men ofte har en ikke tid, råd eller overskudd til de store prosjektene i en ellers hektisk flytteprosess hvor man skal ut av et hus og inn i et annet, så må man ta tak der det er mulig og hvor det er gjennomførbart.

Bare noe i en hage er klippet og ser litt “striglet ut” ut så løftes hele inntrykket av omgivelsene. Da har øyet noen faste, rolige punkt å hvile på, mens kaoset som egentlig råder trår i bakgrunnen.

Dette kan du lett finne ut av ved å myse mot en sammenstilling av busker og trær. Noe som er mørkt og rolig i formen skaper ofte ro i sammenhengen.  Nå i november er det lett å se formene i hagen. Det er før snøen, og fortsatt er ikke alt visnet helt ned slik at en kan skimte hovedlinjene fra sommeren.

Buxbom buskene er klippet i hele, rolige former. De gir et inntrykk av noe varig.
Nå er det lettere å få oversikt over de grunnleggende formene. De påvirker helhetsinntrykket av hagen
Flere former som trår frem når løvet faller
Dette bildet er fra Como i Nord Italia i oktober i høst. Legg merke til alle formene som tross alt trekker sammen istedenfor å virke rotete.
Fra hagen vår i Oslo, i oktober. Den rolige, sindige formen til Buxbomen redder inntrykket

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.