GARDENS BY THE BAY PART TWO

gardenandgem, Updated: 2 min read111 views

Jeg tenker fortsatt på den parken i Singapore flere ganger hver dag. Mulig jeg er en litt enkel sjel fra landet (for det er jeg jo faktisk), men jeg må bare forsøke å dele noen flere bilder og inntrykk med dere.

Som jeg før har fortalt ligger det to store tempererte “drivhus” ut mot vannet inne i parken. Drivhus blir et veldig kraftløst ord fordi disse glasskuplene er som enorme kirkerom. Til sammen er de på størrelse med fire fotballbaner, og er hjemmet til mer enn 220 000 planter fra hele verden. De heter “The Cloud Forest” og “The Flower Dome”.

I domene blir temperaturen holdt lavere enn ute temperaturen. Jeg skal ikke kjede dere med de tekniske detaljene, men komposten plantene genererer, gir drivstoff til en enorm damp turbin som hjelper til med å holde det “kjølig” der inne. 

GBTB_11_25_
Fra toppen av “fjellet”, hvor det var en dam beplantet med mest kjøttetende planter.

I still think about the beautiful park in Singapore several times each day. Maybe I am a little simple soul from the country (that is a fact), but I just have to try to share some more pictures and impressions with you.

As I have told before there are two major temperate “greenhouses” by the waterside in the park. The greenhouse is a very powerless word because these glass domes are as enormous churches!. Together they are the size of four football fields and are the home to more than 220,000 plants from across the world. They are called the Cloud Forest and the Flower Dome.

Inside the domes, the temperature is kept lower than the outside temperature. I will not bore you with the technical details, but the compost the plants generate, providing fuel to an enormous steam turbine that helps to keep it “cool” in there.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.