GARDENS BY THE BAY, SINGAPORE

gardenandgem, Updated: 3 min read183 views
I slutten av juni 2012 åpnet de første delene av Garden By the Bay i Singapore. Det er et enormt park/hageprosjekt som det ikke finnes maken til i verden. Prosjektet består av tre deler; Bay South, Bay East og Bay Central, hvor ikke alle deler er ferdigstilt ennå.

Parken er lokalisert bare en kort spasertur fra selve sentrum, og er definitivt et “must see” både for hageinteresserte og for andre. Jeg personlig kan ikke annet enn å være imponert over ledere som har slike visjoner og slik en gjennomføringskraft.

Det ble innhentet et stort og kraftfullt britisk designerteam av både arkitekter og landskapsarkitekter som skapte konseptet bak hagene. Dette er Grant Associates, Wilkinson Eyre, Atelier Ten, Atelier One, Land Design Studio og Thomas Matthews. Det er fasinerende at samarbeidet mellom et designteam og en politisk ledelse har blitt så vellykket og resultatet så visjonært. Det første som møter deg når du spaserer fra Marina Bay er utsikten mot sjøen, de to store tempererte glasskuplene og de 18 “supertrærne” hvor noen er 50 m høye.

Parken er bygget på såkalt “reclaimed land” dvs jord og sand innkjøpt fra nabolandene og fylt ut i sjøen. Supertrærne er forskalet ned i havbunnen under den påfylte massen for å bli stabile nok. De er brukt som vannreservoarer, for inntak og utkast for luft til parkens kjølesystemer, og for solceller for den spektakulære belysningen av parken om kvelden. Ikke minst er det plantet tusenvis av eksotiske planter som bromeliader, bregner , orkideer og andre eksotiske planter opp over “stammen” til trærne.
Jeg kommer sikkert tilbake til denne parken. Det er så mye å vise frem og fortelle!

Ovenfor kan du se foto av det første inntrykket av hagene når du kommer fra sentrum.

Over broen og inn i hagen/parken. Hvem valgte fargetema?
Over broen og inn i hagen/parken. Hvem valgte fargetema?
"Supertrærne" rykker nærmere.
“Supertrærne” rykker nærmere.
En menneskeskapt skog! Hvordan vil disse strukturene bli når det grønne dekket får "satt seg" skikkelig, og dekket mere av stålstrukturene?
En menneskeskapt skog! Hvordan vil disse strukturene bli når det grønne dekket får “satt seg” skikkelig, og dekket mere av stålstrukturene?
Det er laget en gangvei rett under "trekronene"
Det er laget en gangvei rett under “trekronene”
Hagen/parken er enorm! Og ennå er ikke alle deler ferdigstilt.
Hagen/parken er enorm! Og ennå er ikke alle deler ferdigstilt.
På natten ble hovedveiene stengt, og de store trærne ble fraktet inn.
På natten ble hovedveienei Singapore stengt stengt, og de store trærne ble fraktet inn.

 

GARDENS BY THE BAY, SINGAPORE. At the end of June 2012, the first parts of the Garden By the Bay –Project in Singapore opened for visitors. There is a huge park/garden project and it’s second to none in the world. The project consists of three parts; Bay South, Bay East and Bay Central, where not all parts are completed yet.

The Park is located just a short walk from the city centre and is definitely a “must-see” for anyone visiting Singapore, especially garden enthusiasts. I personally can’t help but be impressed by leaders who have such vision and such an implementation force.


There was obtained a large, powerful and creative British designer team of architects and landscape architects who created the concept behind the gardens. This is Grant Associates, Wilkinson Eyre, Atelier Ten, Atelier One, Land Design Studio and Thomas Matthews. It is fascinating that the collaboration between the design team and political leadership has been so successful and the results so visionary. The first thing that greets you as you walk from Marina Bay is the view of the ocean, the two large tempered glass domes and the 18 “supertrees” where some of them are 50 m high.


The park is built on the so-called “reclaimed land” ie soil and sand purchased from neighbouring countries and filled into the sea. Supertrees are fixed to the seabed under the refilled mass to be stable enough. They are used as water reservoirs for the intake and discharge of air to the park’s cooling systems, and for solar energy for the spectacular lighting of the park at night. Not least, it is planted thousands of exotic plants such as bromeliads, ferns, orchids and other exotic plants up the “trunk” of the trees.


I will certainly return to this park both in real life and in this blog. There is so much to show and tell!

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.