GEORGINER I HAGEN ER ENKELT

gardenandgem, Updated: 3 min read249 views
Er du nybegynner i hagen, så er georginer perfekte for deg. De finnes i nesten alle farger og fasonger, og blir store, glade, iøyenfallende planter med blomster helt frem til frosten.

Georginer er en så utrolig håndfast plante, knollene er greie å behandle, planten tåler det meste, og de blomstrer masse! Du kjøper knollene på hagesentre eller på internett, du planter de i en potte kjølig og lyst innendørs i noen uker, og deretter planter du planten ut. Og da er du den stolte eier av en en stor, strålende plante hele resten av sommeren. Om du vil kan du spa opp knollen på høsten, lagre den tørt, frostfritt og kjølig for så å sette den i potte neste vår igjen. Da blir planten ennå større og kraftigere.

Det er fortsatt tid til å bestille georginer på nettet om du vil det. Zimtrade har et bra utvalg, mens Rose Cottage Plants har et helt utrolig farlig utvalg. Men da må du betale toll og frakt fra England. Hvis ikke kan du henge på ditt nærmeste hagesenter og sannsynligvis finne et veldig bra utvalg der også.

(Det finnes også frøsådde georginer, sommergeorginer som du sår i februar mars for utplanting senere). Men nå snakker vi om såkalte knoll-georginer.

Georginer

-Finnes i høyder fra 30 cm til 130 cm. De største trenger noe støtte mot vind og regn.

-Trenger næringsrik, kraftig jord (gjerne kugjødselkompost eller tilsvarende).

-Må vannes jevnlig hvis det er tørt.

-Tåler det meste bortsett fra snegler og frost.

DAHLIAS IN THE GARDEN ARE A SIMPLE CHOICE

If you are new to the terms of gardening, then dahlias are perfect for you. They are found in almost all colours and shapes and are large, happy, striking plants witch flowers until frost.
Dahlias are such an amazing sturdy plant, and the tubers are easy to handle, the plant can withstand the most, and it blooms all the time! You buy the tubers at garden centres or on the internet, you plant them in a pot, keep them cool and bright indoors for several weeks, and then plant them outside. And you are now the proud owner of one a large, radiant plant throughout the rest of the summer.

If you want you can dig up the tuber at autumn and store it dry, frost-free and cool and then follow the procedure next spring again. Then the plant becomes even larger and more powerful. 
There is still time to order dahlias online if you want. Zimtrade has a good selection, while Rose Cottage Plants have an absolutely incredible dangerously tempting selection. But then you have to pay customs and shipping from England. Your local garden centre has probably a good selection too.

Dahlias

-Available in heights from 30 cm to 130 cm. The largest need some support against wind and rain.

-Need nutritious, heavy soil (preferably with manure, compost or equivalent).

-Must be watered regularly if it is dry.

-Resistant to most except slugs and frost.