GJØDSLING OM VÅREN

gardenandgem, Updated: 3 min read333 views
Jeg kalker ikke hver vår. Kalk tilfører vi til jorden først og fremst for å rette opp surhetsgraden som i feks plen skal ligge mellom pH 5-6.

Rhododendron, blåbær, andre lyngvekster, magnolia, og azalea liker sur jord, slik at det er viktig at ikke de blir kalket. Pass på at ikke kalken legger seg inne i spirene om du er ute å kalker nå. Det står bra beskrevet på pakken hvor mye du skal strø ut. Om du er i tvil kan du måle opp en kvadratmeter med fire pinner (og en hyssing om du vil være nøyaktig) og deretter følge anvisningen på kalksekken, og dele ned til hvor mye som skal strøes på en meter.

Det finnes slike fancy trillevognstrøere du kan kjøpe også, eller du kan hive tynt ut etter skjønn, og bare passe på at det ikke ligger tette, små hauger noe sted. Det er ideelt å gjøre i forbindelse med fuktig vær.

Hagegjødsel er mere komplisert synes jeg. Det blir mange problemstillinger. Helst vil en jo i egen hage dyrke så sunt og naturlig som mulig.

Gjødsling er heller ikke nødvendig hvert år. Spesielt ikke hvis du tilfører jorden masse kompost, husdyrgjødsel eller annen organisk materiale.

Mye grønn vekst som ofte assosieres med Kalksaltpeter, kan gi dårlig avmodning av planten før frosten, og gir ingen eller lite gevinst i forhold til smak på frukt og grønnsaker. Blåkorn er en mere sammensatt gjødsel, og  inneholder et bredere spekter av gjødselemner.

Jeg bruker en type hagegjødsel som er uanstendig dyr, så jeg bruker det kun der det virkelig er behov for det. Men det er lett å fordele ut, med noen gode, fornuftige tips på hvordan man kan nyttiggjøre seg gjødselen best mulig beskrevet på posen, og inneholder også kalk, men lite nitrogen.

Jeg tømmer kalken i en bøtte, og strør det tynt, tynt ut over hagen. Bortsett fra der det er surjordsplanter eller der jeg skal sette poteter.
Jeg tømmer kalken i en bøtte, og strør det tynt, tynt ut over hagen. Bortsett fra der det er surjordsplanter eller der jeg skal sette poteter.
Jeg bruker Algomin bare der jeg vet det er behov, som frukttrær, roser, i rabatter og på noen av grønnsakene.
Jeg bruker Algomin bare der jeg vet det er behov, som frukttrær, roser, i rabatter og på noen av grønnsakene.

FERTILIZING IN SPRING

I don’t spread lime around in the garden every spring. One adds lime primarily to correct acidity in the soil. Rhododendrons, blueberries, different calluna plants, magnolia and azalea like acidic soil, so it is important that they are not treated with lime. Be sure not to treat the seedlings who is peeking up from the ground these days. It is well described on the package how much you should sprinkle out. If you are in doubt, you can measure a square meter with four pins (and a piece of string if you want to be precise) and then follow the instructions on the lime bag.

There is some great-looking machinery you can use for this as well, like a wheelbarrow made for sprinkling the lime or fertilizer, or you can just sprinkle an even and thin layer as best as you can. Just make sure there are no small piles anywhere. It is ideal to do this in humid weather.

I think Garden Fertilizers is more complicated. There are many environmental issues about those these days. Preferably one wants to grow as healthy and natural plants as possible in your own garden, and adding mineral fertilizers is not always necessary every year. Especially if you add compost, manure or other organic matter to the soil. Vivid green growth is often associated with Calcium nitrate and can cause weak frost resistance because of strong, rapid growth, and provide little or no benefit in terms of flavour in fruit and vegetables.

Blåkorn includes a wider range of fertilizers in one mixture. I use a type of garden fertilizer that is obscenely expensive, so I use it only where it is really necessary. But it is easy to spread out, and you may find some good, sensible tips on how to utilize the fertilizer described on the bag. It also contains calcium but is low on nitrogen.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.