HAGE PÅ VINTEREN

gardenandgem, Updated: 2 min read145 views
Hage på vinteren i Scandinavia er naturlig nok litt begrenset.

Så snart frost og tele er der, kan vi overfladisk pusle litt med de gjenstående kvastene, men etter at sarte planter er tildekket, så er det ikke mye vi kan gjøre. I februar, mars kan frukttrær og noen busker beskjæres. Rosene skal stå i fred til knoppskytingen har startet. Det er bare småfuglene du ikke kan glemme. De trenger oss aller mest i disse månedene.

Dessuten så er jo de første frøkatalogene kommet..

I hagen min er det snø nå, og det er et utrolig tilgivende mildt teppe, som dekker til alt grått og lurvete. Siden det er Oslo, tar det et par dager og så er snøen grå, men nå er alt rent og friskt og det er fantastisk å være utendørs.

Det er rent 20_
Det er rent og friskt ute i snøen. Enn så lenge..

GARDENING IN THE WINTER

Gardening in winter in Scandinavia is somewhat limited.

As soon as the frost and ice are there, we can superficially puzzle around with the remaining twigs, but after the tender plants are covered,  there’s not much we can do. In February, March there are fruit trees and some shrubs to be pruned. Roses should be left alone to the buds are shooting. But don’t forget the birds, they need us most during these months.

But the seed catalogues are here so we can look forward to spring ..

In my garden, there is snow now and that is an incredibly forgiving mild blanket, covering everything grey and seedy. Because this is Oslo, it takes a few days and then all the snow is grey, but now we enjoy the freshness and it’s great to be outdoors.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.