HAGEN I OKTOBER

gardenandgem, Updated: 2 min read227 views
Det er fra nå og utover på vinteren frem til krokusen blomstrer at du kan vurdere om hagen din har ryggrad.

Med ryggrad mener jeg om du har noen hovedlinjer i hagen som også gir hagen karakter, spenning og rytme som fungerer hele året. Dette ser du mye enklere nå når busker og planter visner og jorden legges bar. I min egen hage ser jeg mye å ta tak i.

Hva som er lurt å ha plantet i hagen når høsten kommer:

  • Eviggrønne busker og trær som gir ro, form og eventuelt le.
  • Busker, planter og trær som har vakre høstfarger å bidra med nå når det er lite blomster.
  • Planter som feks. setter flotte frøhoder som pynter opp på vinteren.
  • Hekker som luner og noen større trær.
Ryggrad20_
Bøkehekken som jeg plantet påsken for nesten fire år siden, Et lite Ginkgo Biloba-tre, Rødbladet svarthyll, Prydepletre, rose og Buxbom.
Ryggrad21_
All blomsterløk er endelig plantet, mellom visnende stauder.
Ryggrad22_
Det er fra nå og utover vinteren at du virkelig ser at de steinene kan se veldig uryddig ut..
Ryggrad23_
Her har rådyrene tatt et gnafs når de gikk gjennom hagen. men ikke av persillen..
Farger i hagen20_
Farger i høst- hagen.
 THE GARDEN IN OCTOBER

It is from now and onwards the winter until the crocus blooms again that you can assess whether your garden has a backbone.

With  backbone I mean if you have some main lines in the garden which also gives the garden character, excitement and rhythm that works all year round. You can see that a lot easier now when shrubs and plants wither and the earth desolate. In my own garden, I see a lot to work in..

[symple_box color=”green” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

What’s wise to have planted in the garden when autumn arrives:

-Evergreen shrubs and trees that provide calm, shape and optionally some shielding.

-Shrubs, plants and trees that have beautiful fall colors to contribute with now when there is almost no flowers around.

-Plants that for example have great seed heads that stays decorative almost the whole winter.

-Hedges providing shelter and some larger trees.
[/symple_box]

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.