HAR DU LITE PLASS I HAGEN?

gardenandgem, Updated: 3 min read216 views
Om du har liten hage, eller om det meste av hagen ligger i skygge, eller du bare ikke vil ha så mye bed og planter som skal stelles så er det noen ettårige planter som passer veldig godt for deg.

Det er to typer grønnsaker og en blomstertype jeg da tenker spesielt på: Av grønnsaker er sukkererter og aspargesbønner (også kalt stangbønner, prydbønner eller grønne bønner) gode valg, av blomster tenker jeg på blomstererter. Dette er alle planter som tar liten plass på bakken, men vokser isteden i høyden. Det er fortsatt en måned for tidlig å så disse plantene, slik at du har god tid til å kjøpe frø på hagesenteret eller på nettet.

Blomsterert velger jeg fordi:
 • De dufter deilig.
 • Det er en god snittblomst.
 • Om du plukker av de visne blomstene gir den blomster over veldig lang tid.
 • Det er stor variasjon i farge og utseende.
 • De er lette å få til så lenge de har noe å klatre på.

Av en eller annen grunn fant jeg en norsk frøforhandler som har et usedvanlig godt utvalg i blomstererter. Det er så sjeldent at frøforhandlere i Norge er i nærheten av å ha et stort og variert utvalg at for å støtte dette må vi alle kjøpe noen frø fra de. (Nei, jeg er overhodet ikke sponset, jeg blir bare så glad på alle hagedyrkernes vegne!) Her er det virkelig bare å velge og vrake! Besøk siden her!

Sukkererter / margerter og aspargesbønner/stangbønner velger jeg fordi:
 • De er grønnsaker som gir avling over lang tid.
 • Du kan spise ertene rå ute i hagen, i salat eller forvelle og fryse.
 • Aspargesbønnene må forvelles før du spiser de, men de har et veldig bredt bruksområde.
 • Det er dekorative, flotte planter som ikke trenger å stå bortgjemt i egen grønnsakhage.
 • De er begge enkle å dyrke så lenge du ikke sår bønnene før jorden er varm. (Ca 10 grader C).

  Sukkerertene "Shiraz"
  Sukkerten “Shiraz” er et spennende og bra utgangspunkt, den har lilla belger og lilla blomster som også er stilige og er et sikkert samtaleemne. Det skal også være en av de sortene som er best egnet for å plante i krukker på terassen. Sukkerert “Oregon Sugar”blir ennå litt høyere, men er helt sikkert et flott alternativ hvis du vil ha grønne belger på sukkerertene dine.

Margerterer også bra alternativer. Jeg synes ofte de kan være vel så gode som sukkerertene. Hvis jeg noensinne får bli ambassadør, så vil jeg bli Norsk Ambassadør For Aspargesbønner! Her er utvalget av bønnetyper du kan kjøpe. Jeg skal ikke mase mere om hvor bra bønner er. Her har jeg skrevet om Aspargesbønner/Grønne bønner før.

Planter for liten hage20_
Blomsterertene og de grønne bønnene (Blauhilde) i bakgrunnen sammen med blomsterplanter. Oppstøttingen kan du nesten ikke se mere.
Planter for liten hage21_
Jeg utviklet en svak “magenta-allergi” mot disse  blomsterertene i sommer. Skal forsøke en annen farge og type i år!
Planter for liten hage22_
Blomsterert “Wiltshire Ripple”. Den finnes i mange farger, og er en gammel sort som jeg er veldig glad i.
Planter for liten hage25_
Slik setter jeg ned bambuspinnene i jorden. På det aller øverste bildet ser du at jeg har knyttet de sammen i toppen. Etterhvert som blomsterertene vokser, binder jeg noe snøre på tvers av bambusen.
Planter for liten hage26_
Her er en liten bønneplante som vokser lydig ved pinnen sin.
Planter for liten hage27_
Slik ble bønneplanten da den ble stor.. “Blauhilde” igjen.
Planter for liten hage28_
Her har jeg brukt nokså rette, tørre einergreiner som jeg setter ned mellom de små plantene. Det fungerer veldig bra, men ser muligens ikke så pent ut. Dette er ertesorter som ikke blir høyere enn ca. 75 cm.
Planter for liten hage29_
Utvalg av avlingen.

DO YOU HAVE LIMITED SPACE IN YOUR GARDEN?

If you have a small garden, or whether most of the garden is in the shade, or you just don’t want too much garden responsibility, there is still some annuals that will fit you well.

I am thinking of two types of vegetables and one flower type: For vegetables, I think of peas and french beans (also called runner beans, ornamental beans or climbing beans), the annual flower I think of is sweet peas. These are all plants that take up very little space on the ground but instead grow in height. There is still a month too early to sow these plants, so you have plenty of time to buy seeds at the garden centre or online.

I choose sweet peas because:

 • They smell delicious.
 • It is a very good cut flower.
 • If you pick off the faded flowers the plant will flourish over a very long time.
 • There are great variations in colour and appearance.
 • They are easy to grow as long as they have something to climb on.

Sugar Peas / Marrow peas and french beans/runner beans do I choose because:

 • They are vegetables that provide a good yield for a long time.
 • You can eat the peas raw in the garden, in salads or blanch some and freeze.
 • French beans must be blanched before they eat, but they have a very wide range of uses.
 • It is decorative, beautiful plants you can have everywhere.
 • They are both easy to grow as long as you do not sow the beans before the soil is warm. (Approximately 10 degrees C).

The pea”Shiraz” is an exciting and good pea to start up with because it has purple pods and purple flowers that are also stylish and is a sure conversation topic. (Known to be one of the best peas to grow in containers) The Pea “Oregon Sugar” gets a tad taller, but is certainly a great option if you want the green pods.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
 • Baconpancakes
  Monday, March 10, 2014

  Å plukke ting fra hagen minner meg om å være liten. Har så mange gode og fine minner fra den fine hagen vi vokste opp i. Hver gang jeg spiser sukkererter så tar det meg litt tilbake. Det er veldig veldig fint. Tusen takk!