HUMLER

gardenandgem, Updated: 2 min read233 views
Det er noen fabelaktige store flotte humler som rumler rundt inne i krokusblomster og hvitveis for øyeblikket.
Det er dronninghumler som har overvintret, og som nå leter nektar for å samle energi til å etablere et bol.

Jeg hørte på radioen en biolog fortalte at humlene sliter fordi bestanden av selje som har vært den første naturlige næringskilden for humlene på våren har gått sterkt tilbake. Dermed så sulter det flere humler ihjel før de har fått etablert et nytt bol. Bestanden av humler er også redusert grunnet bla.a effektiviseringen i jordbruket de siste 80 årene med alt det medfører, økende urbanisering og oppstykking av leveområdet.

Hvis du vil gå ut i hagen å gjøre noe for og opprettholde biebestanden idag, så begrens opprydningen i selje- og hasselkratt. La noe stå og blomstre nå hvor den kritiske tiden for humlene er.

Hvis du i tillegg sørger for at du har blomster med enkle kronblader som er lette for humlen å spise av resten av sommeren så kan du med rette være veldig stolt av deg selv. Det du gjør utgjør en forskjell!

Jeg fant denne artikkelen om en dame som fant en humle i utkanten av London. Humlen hadde flaks som akkurat traff denne damen. Les dette innlegget.

Humlene21_
Humlene hos meg er iallefall veldig glade i krokus.
humle22_
Enkle georginer er tydeligvis god sommermat.
Humler23_
Lavendel, tistler og kløver er også godt besøkt hos meg av nektarsamlende insekter.
Humler24_
Blåbær og tyttebærlyng har holdt liv i humlene tradisjonelt sett.

BUMBLEBEES

There are some fabulous big and beautiful bumblebees that rumble around inside the crocus flowers and the wood anemones at the moment.

It is queen bumblebees that have overwintered, and are now looking for nectar to gather so they can get the energy to establish a nest. I heard on the radio a biologist said that bumblebees are struggling because the population of goat willow that traditional has been the first natural food source for bumblebees in spring has declined sharply. Thereby bumblebees starve to death before they have established a new nest. The population of bumblebees are further reduced due to efficiency in agriculture over the last 80 years with all that entails, increasing urbanization and fragmentation of habitat.

You can go out in the garden and do something to maintain the bumblebee population.

Limit the clean-up of goat willow and hazel thickets, leave something to flourish now when the critical time for bumblebees are. Additionally, if you do make sure you have flowers with simple petals that are easy for the bumblebee to eat of the rest of the summer you can rightly be very proud of yourself. It will make a difference!

I found this article about a woman who found a bumblebee on the outskirts of London. The poor Bumblebee had the luck that it was just this lady that found it. Read this post.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.