HUSKELISTE FOR APRIL

gardenandgem, Updated: 10 min read286 views
Hva må du gjøre i hagen denne måneden? Huskeliste for  hage og terrasse:

Været skifter fort i april. Det kan være varmt og deilig den ene dagen, og skifte til helt grusom kald vind og surt neste dag. Uansett så kommer det sommer på ett eller annet tidspunkt og i april kan du ha det så hysterisk travelt elle slapt som du bare vil. Tar du et ekstra tak i hagen i denne måneden, kan jeg garantere at du ser resultater av det hele sommeren! Det kan fortsatt komme skarpe frostnetter som kan ødelegge mye for deg, så kjøp deg noen usle akrylpledd, (de er billigere og nesten like lette som Agrylduk,) som du kan løpe ut med på kvelden når du ser at det ligger an til å bli veldig kaldt. Dekk til rosene med de lengste, nye skuddene, sarte sommerblomster plantet ut for tidlig og andre frostsvake vekster som er lokket (og lurt) opp i frosten av den varme vårsolen.

Våren kan være tørr, så pass litt på og vann eviggrønne og andre planter som står tørt og vindete til selv om det kan være kaldt i været.

Ikke glem fuglene, nå starter de med eggleggingen, og ekstra mat er kjærkomment!

Nå kan du ikke vente lengre med raking, gjødsling og eventuell kalking. Utfør gjødslingen på en fuktig dag for å unngå gjødselsviing. Her kan du lese om vårstell av plen.  Unngå fortsatt så mye som mulig slitasje på plenen. En sjekk på gressklipperen kan være lurt? Juster bladene på gressklipperen så høyt som mulig de første gangene du klipper, slik at gresset får et forsprang på mose og ugress.

Hvis roseskuddene etter en solrik og mild periode er kommet langt utfører du en grov tilbakeskjæring. Dvs at du klipper tilbake de grenene du vet du uansett må fjerne for å unngå at plantene bruker for mye energi på grener og skudd du vil fjerne når du beskjærer rosene for våren. Om du er trygg på at du vil foreta vårbeskjæringen på rosene kan det gjøres fra midten/slutten av april.

Sørg for at de fortsatt iallefall er delvis tildekket for å skygge for den skarpe vårsolen som plutselig forsvinner og blir erstattet med minusgrader og sludd. Skyggen fra tildekkingen forhindrer at jorden blir veldig oppvarmet på dagtid.

Hvis telen og frosten har sluppet så er det fortsatt en flott tid for å plante barrotsplanter og potteroser (NB:Kjøp de uten la.nge lysegrønne skudd, kun med små knopper!!) Hvordan du planter roser kan du ser her. Pass alltid på at du fjerner døde grener og kvister. Brenn eller kast disse for å unngå så mye som mulig sykdom på rosene dine.

Flerårige (Stauder):

Hvis du ikke allerede har gjort det så fjern visne blader og frøstander fra plantene før nye skudd blir skadet av arbeidet. Her kan du se hvordan jeg gjør rydding i staudebedet. På en regnfull dag er det viktig at du får gjødslet litt også. Hvis telen har sluppet kan du forsiktig spa opp og dele overgrodde stauder. Trekk ut så mye ferårig ugress som mulig, hvis det har satt seg ugress inne i selve stauderoten. Om de er overgrodde kan du se at planten dør ut i midten, og at nye skudd for det aller meste vokser i ytterkant av rotklumpen.  Vårblomstrende stauder lar du nå være i fred for å sikre blomster de neste månedene. De kan du dele og stelle til høsten igjen.

I slutten av måneden er muligens endel primula ferdig med å blomstre. Da er det en flott tid å dele opp de gamle tuene. Fjern gjerne både blomsterstengler og endel blader i dette arbeidet. Det gjør det lettere for primulaplanten å etablere seg på nytt.

-Det er også en fin tid å plante både barrotsstauder og andre stauder på. Mulch gjerne med kompost, bark, eller frisk jord rundt de nye plantene for å beholde fuktigheten i jorden bedre, og for å hindre ugress.

Nå kommer brunskogsneglene for fullt, så pass på hostaskuddene dine og andre sarte nye skudd slik at de ikke øyeblikkelig blir spist av grådige snegler!

Ettårige:

Nå er kan du så ettårige sommerplanter som trenger kort forkultur.  Blomstererter og blomkarse er et godt eksempel på slike. Pass på at spirene står lyst og svalt slik at ikke småplantene dine blir lange og strantne. Det er fortsatt altfor tidlig å plante ut småplanter, men på slutten av april (hvis jorden er varm) kan du på de beste stedene i Skandinavia så hardføre ettårige sommerblomster og grønnsaker direkte på voksstedet. Dekk med Agryl de første ukene for å øke jordtemperaturen. (Ikke bruk Fleecepleddene nå)!

Bærbusker:

Siste sjanse til å beskjære bærbusker. Fjern svake, utoverhengende, kryssende grener, død ved og grener eldre enn 4-5 år. Bringebæråkeren må også ryddes nå.  Solbær- og ripsbær-buskene dine kan også beskjæres nå. Jordbæråkeren kan også med fordel få vårstellet sitt nå.

Kjøkkenhagen:

Kjøp deg ordentlige settepoteter nå mens utvalget er bredt. Legg settepoteter for driving innendørs, og plasser Agryl eller plast over endel av åkeren for å varme opp jorden. Senere i måneden kan du fint plante poteter. Ikke kast store pappbokser fra juice eller melk (2 l bokser uten metallfolie inni). Vask grundig ut av noen og legg de til tørk. Der kan du forså gulrot og pastinakk  innendørs for senere utplanting. Jeg kommer tilbake til dette.

Urter som koriander kan du så innendørs nå. Ikke plant ut før i midten av mail. Og pass opp for snegler da de elsker koriander! Plukksalat er flott å “breiså” (strø frøene utover i en boks med jord) inne nå. Da kan du i starten av mai plante de ut uten for mye rotfortyrrelser. Dermed kan du plukke salatblader over et langt tidsrom.

Frukttrær:

Forutsetter at beskjæring er utført på frukttrærne. Gjødsle frukttrærne. Følg anvisningen på pakken da det er store variasjoner fra gjødseltype til gjødseltype.

Busker:

IKKE beskjær vårblomstrende busker før etter blomstring. Men beskjær gjerne Sibirkornell og eventuell selje, pil ol. i april. Skal du flytte noen busker er også dette siste sjanse før de får blader. Sommerfuglbusken kan du også beskjære helt i slutten av april. Det er først da du kan se hva som egentlig har overlevd, og du utsetter ikke frisk ved for frostskader med for tidlig tilbakeskjæring.

Trær:

Det er et flott tidspunkt for planting av trær nå. Gjødsle og følg anvisningen på pakken da det er store variasjoner fra gjødseltype til gjødseltype.

Krukker og containere:

Nå starter tiden med å fylle flotte krukker med sesongens planter og blomsterløk. Ikke glem at planter i krukker trenger langt mere vann enn de som står med tærne i bakken. Spesielt stort utvalg er det nå i forskjellige blomstrende løk og knoller. Disse er relativt hardføre også, særlig hvis ikke butikken har oppbevart de for varmt for lenge.

Løk-og knollplanter

Pass på at du gjødselvanner/gjødsler krokus, påskeliljer og lignende du plantet ut i fjor høst. Det vil gjøre at de får lagret mere næring til neste års blomsterproduksjon. Ikke klipp ned blader og gress fra løken, men la det visne ned naturlig. Det er løkens måte å samle næring til neste år på. Fjern avblomstrede blomsterstander.

Det er også tid for å sette sommerblomstrende løk og knollplanter som georginer, gladiolus og canna til spiring på et lunt sted. Ikke sett de ute før faren for frost er over.

Drivhus:

Drivhuset må vaskes med mild grønnsåpeløsning og børste. Skyll med vann etterpå. Deretter er det bare å slå seg løs!

April i hagen_
Sett gressklipperen på høyeste klippehøyde de første gangene slik at plenen får et forprang på mose og ugress.
April i hagen 22_
Gjødsle løkblomstene nå slik at de har tid til å samle nok næring til neste års blomstring.
April i hagen_23_
Plant barrotsplanter av stauder (Her Akeleie “Black Barlow”), roser og busker nå. Det er den ideelle tiden!
April i hagen_24_
Når primulaene er avblomstret kan du dele røttene, og flytte til ønsket plass om du vil.
April i hagen_25_
Roseskuddene her har kommet langt grunnet milde vinter. Beskjær litt tilbake slik at ikke rosen bruker masse energi på unødige skudd du allikevel vil fjerne når du foretar hovedbeskjæringen.
April i hagen_26_
Nå er det vår!

TO DO LIST FOR APRIL

Do not forget the birds, they start hatching now and extra food is welcome!

Although it can be both cold and miserable, you can really get the feeling of spring now. April and May can be so hysterical busy on the garden parts of your life as you want. If you make an extra effort in the garden this month, you will see the results of it all summer. Sharp frosts can still visit, so buy yourself some cheap acrylic blankets, (they usually costs less and are almost as light as garden fleece,) which you can run out with at night when you see that it is likely to be frost. Cover the roses with the longest, tender shoots, annuals planted outside too early and other frost weak plants that get lured up and into the warm spring sunshine.

Lawn:

You can not fault raking, fertilizing and liming of the lawn any longer. Fertilize it on a damp day to avoid scorch. Here you can read about lawn care. Avoid as much wear and tear on the lawn as possible as long as you can. Maybe take a spring clean on the lawnmower? Adjust the blades on the lawnmower as high as possible the first few times you mow, so the lawn gets a head start on moss and weeds.

Roses:

Rose shoots can grow a lot in a mild period of spring, so perform a rough cutting back. This means that you cut back the branches you know you have to remove any way to avoid that plants use too much energy on branches and shoots you still want to remove when you perform the final rose pruning for this spring. If you are confident that you will do the final spring pruning, it can be done from mid/late April.

Make sure the rose spuds remain at least partially covered for the bright spring sunshine that suddenly disappears and is replaced by freezing temperatures and sleet. The shade from the covering prevents the to be soil becomes very heated during the day. There is still a great time to plant bare-root plants and potted roses (Preferably without long shots, with only small buds!) How you plant roses you can see here. Always remove dead branches and twigs. Burn or dispose of them to avoid as much as a possible disease in your roses.

Perennials

If you have not already done it, remove dead leaves and seed heads from plants before new shoots are damaged by the spring work. Here you can see how I’m doing tidying in the perennial border. On a rainy day, you must fertilize the plants too. You can now gently dig up and divide overgrown perennials. You can easily see that the plant is overgrown if it dies out in the middle, and the new shoots were growing on the outer edge of the root ball. Don’t touch the spring booming perennials to ensure flowering the next month. You can divide and groom them in the fall.

At the end of the month, most of the primulas are finished blooming. That it is a great time to divide the old tufts. Remove both the flower stems and some leaves in this work, making it easier for the Primula plant to establish itself again. 

It’s also a great time to plant bare-root perennials. Mulch preferably with compost, bark, or fresh soil around the new plants to better retain moisture in the soil, and suppress weeds.

Now the Iberiasnails (Arion Vulgaris) is joining us in the garden, so make sure your tender hosta shots are well protected.

Annuals:

It’s a good time to sow annuals that only need a short pre-culture. Sweet peas and nasturtiums are a good example of such. Make sure the seedlings are placed bright and cool so that your seedlings don’t get long and leggy. It is still too early to plant small plants outside, but at the end of April (if the soil is warmer) you can sow hardy annuals and vegetables directly on the growing site in the warmest parts of Scandinavia. Cover with garden fleece for the first few weeks to increase soil temperature.

Berries:

Last chance to prune them before summer. Remove weak, overhanging, crossing branches, dead wood and branches older than 4-5 years. The Raspberry field must also be cleared now.

Vegetables:

Buy yourself some respectable seed potatoes now while the selection is wide. Place seed potatoes light and cool for chitting indoors. Later in the month, you can plant potatoes outside. Do not throw large cardboard boxes of juice or milk (2l boxes without metal oiled inside). Wash thoroughly out of some and put them to dry. There you can sow carrots and parsnips indoors for later transplanting.

You can sow herbs as coriander indoors now. Do not plant them outside until mid-May. And beware of slugs as they love coriander! Leaf lettuce is great to sow inside now. Then you can start planting them out without too much disturbance of the roots. In this way, you can pick lettuce leaves over a long period of time.

Fruit trees:

I assume that pruning is performed on fruit trees now. Fertilize fruit trees. Follow package directions as there are large variations from fertilizer to fertilizer.

Shrubs:

DO NOT prune spring-flowering shrubs until after flowering, please! But do prune shrubby willows and dogwoods in April. It’s the last chance to move some shrubs before they get leaves. Trim the butterfly bush (Buddleija) at the very end of April. It is only then you can see what really has survived of the bush, and you do not expose fresh wood for frostbite with premature cutting back.

Trees:

It’s a great time for tree planting now. Fertilize and follow package directions.

Pots and containers:

The filling of large pots and containers with seasonal plants and bulbs are now officially started. Do not forget that container plants need far more water than those with their toes down in the ground. There is a wide variety of different summer bulb plants in buds at the stores now. These are relatively hardy too, especially if they have been stored cool and light.

Bulbs and tuber plants:

Be sure to water fertilize/fertilizing crocus, daffodils, etc. that you planted last fall. It will make sure they get stored more food for next year’s flower production. Do not cut the leaves and grass from the onions, but let it wither down naturally. It is the bulbs way to gather nourishment for next year. Remove faded flowers.

It is also time to plant summer-flowering bulbs and tubers of plants as dahlias, gladiolus and canna for germination in a warm place. Do not place outside until the danger of frost is over.

Greenhouse:

The greenhouse should be washed with a mild soap solution and brush. Rinse well with water afterwards.