HUSKELISTE FOR OKTOBER

gardenandgem, Updated: 3 min read495 views
Hva må du gjøre i hagen denne måneden?
Roser, stauder og grønnsakåker.
  • -Rosene: Sykdomsbefengte blader som drysser av nå, med svartflekksopp, meldugg og annet snask samler du opp så godt du greier og kaster bladene, eller brenner de. Dette for å hindre mest mulig spredning av soppsporer og sykdom. Hvis rosene har kommet med lange nyskudd, korter du de inn for å unngå snø- eller vindbrekk. Så snart frosten har laget en liten skorpe på jorden, tømmer du minst en bøtte kugjødselkompost opp rundt stammene/stilkene på rosene dine. Det er noe jeg er helt sikker på at du ikke vil angre på til våren.
sykdomsbefengte20_
Fjern sykdomsbefengte blader under rosene. Brenn eller kast de i søppelet ikke i komposten. Remove disease infested leaves around the roses. Burn or bin the leaves.
roser _innskjaering21_
Kort bare inn de rose-skuddene som åpenbart er utsatt for vind og snøbrekk.
Prune the longest rose shoots that obviously are exposed to wind and to snow.
  • -Staudene: Har du overgrodde, gamle stauder? Heuchera feks. “vokser opp over” jorden, slik at de må deles og plantes ned igjen ca hvert tredje år, og gamle stauder blir ofte “snaue” i midten. Spa de opp og del roten opp med greip, eller en skarp spade. Deretter kan de plantes ned igjen.
  • Høstblomstrende planter som flerårig asters og høst anemoner, venter du med å dele til våren. Er det stauder i bedene som har visne uskjønne blomsterstilker så klipp de av og la eventuelt frisk bladverk være. Da ser det med en gang “freshere” ut i hagen din.
Fjern ugress22_
Fjern ugress, klipp vekk visne blomsterstilker, legg litt bark mull eller lignende på toppen av jorden for å øke humusinnholdet og holde på fuktighet. Remove weeds, cut off withered flowers stalks and rotten leaves, mulch to increase the humus content and moisture retention.
AFTER23_
AFTER. Jeg skulle nok ha fjernet de visne clematisstilkene, men kanskje den vil komme seg til neste år? I should probably have removed the withered clematis stems, but maybe it will grow next year?
Deling av stauder. 24_
Deling av stauder. Her en Primula.
Division of perennials.
  • -Grønnsakåkeren bør ryddes. Jeg vil ikke spa opp mere enn det som må til for å holde frøugresset nede. Åpen og naken jord vil hele vinteren være eksponert for å få vasket ut næringsstoffer helt unødvendig. I et globalt perspektiv er dette et stort problem, uten at dere bør på noen måte ligge søvnløs om natten fordi dere har spadd opp 8 m2 med grønnsakåker! :-) Sett noen hvitløksfed, da vel! Det kan ikke skade å løpe ut i hagen og trykke ned noen fed som du fant i skapet ned i jorden heller. Kanskje det gir mersmak?
Grønnsakåkeren 25_
Grønnsakåkeren er delvis oppspadd, delvis raket opp, og ugresset rundt aspargesen er luket vekk. The Kitchen garden is partially dug up, partly raked, and the weeds around the asparagus is eliminated.

WHAT DO YOU DO IN THE GARDEN THIS MONTH?

Today: roses, perennials and the vegetable field .
  • -Roses: Rake up diseased leaves that falls off now. Black spot fungus, mildew and other goodies accumulate so you must bin them or burn the diseased leaves.  This is to prevent the spread of fungal spores and disease. If the roses has got new long, green shots, shorten them in to prevent snow or wind break. As soon as the frost has made ​​a small crust on the soil, empty at least a bucket of manure or really good compost  up around the trunks / stems of your roses. It’s something I’m quite sure you will not regret the spring.
  • -Perennials: Do you have some overgrown, old perennials? Heuchera for instance are ‘growing up over “the soil, so they must be divided and planted down about every three years old and perennials gets often” bare “in the middle. Dig them up and divide the roots with fork or a sharp spade. Then they can be replanted down. Autumn flowering perennials as Aster and Japanese anemones its best to divide in early spring. Are there perennials that have withered unsightly flower stalks remove the ugly parts and leave any fresh foliage. Then it will immediately look “fresher” in your garden.
  • -The kitchen garden should be cleared. I will not dig more than it takes to keep the worst of the weeds down. Open and bare soil will be exposed all winter to rain and frost an will get nutrients washed out. In a global perspective, this is a big problem. But you should in no way be sleepless at night because you have dug up 8 m2 with vegetable patches! :-) Plant some garlic cloves as well! It can’t hurt to run out into the garden and shove some cloves down in the soil. Even if you found them in the closet. 

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *