HVA ER DU MEST FORNØYD MED I HAGEN?

gardenandgem, Updated: 2 min read159 views
Enten du har overtatt en hageflekk etter noen andre, eller om du har hatt hagen i mange år, er det som oftest noen punkter med hagen din som gjør at du er mere fornøyd med den enn med andre.

Det kan være at du har et stort tre som gir glede og variasjon i uttrykket gjennom årstidene, en flott mur som gjør det enkelt å holde et spesielt område av hagen ryddig, en hekk som luner og gjør uterommene dine mere privat, duften av rosene eller kanskje det er den grønne plenen?

For meg er gleden av å være så heldig og ha en hageflekk det aller, aller viktigste.

Jeg tror nok at jeg lett kunne ha hatt stor glede av bare en terasse også (Det er utrolig mye som kan dyrkes i potter og krukker!), men gress er deilig, og det å være ute i hagen, spesielt vår, sommer og høst er en ren nytelse.

I hagen min i Oslo er jeg nok helt klart mest fornøyd med de klippede Buxbomene og den lille, hvite magnoliaen når den blomstrer.

I hagen min på hytta på Orust er det muligens gleden og luksusen av å ha så mye bær, urter og grønnsaker som er det aller beste.

Linker om Buksbom, Urter.

Lykkelig hage20_
Uansett hvor mye ugress og uryddig det ser ut i hagen, synet av klippede Buxbomer hever inntrykket og gir et litt mere formelt inntrykk slik at vi kan late som at det er litt ordentlig her.
Lykkelig hage21_
Magnoliaen blomstret overraskende bra i  fjor vår, selv etter den kalde vinteren i Oslo. 
Lykkelig hage23_
Søtkirsebær, “Merton Glory” fra hagen på Orust.
Lykkelig hage24_
Selvdyrket Jordskokk.
Lykkelig hage26_
Bildet fra urtebedet.

 WHAT ARE YOU MOST SATISFIED WITH IN YOUR GARDEN?

 Whether you have taken over a garden plot after someone else, or if you have owned the garden for many years, it’s usually something with your garden that makes you more satisfied with some points than others.

It may be that you have a large tree that gives pleasure and variety in the expression through the seasons, a great bricked-stone wall that makes it easy to keep a particular area of ​​the garden tidy, a hedge that shelters and makes the outside spaces of yours more private, the scent of roses, or maybe it’s the green lawn?

For me, the joy of being lucky enough to have a garden plot is very, very important.

I think I could easily have had a great pleasure of just a terrace too (there is so much that can be grown in pots and containers), but grass is delicious, and being out in the garden, especially in spring, summer and autumn is a mere pleasure.

In my garden in Oslo, I’m probably definitely most satisfied with the neat clipped Buxus and the small, white magnolia tree when it blooms.

In my garden at the cottage on Orust is possibly the pleasure and luxury of having fresh berries, herbs and vegetables that are the very best.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.