HVA HAR DU GJORT I HAGEN?

gardenandgem, Updated: 3 min read119 views

 LISTE OVER GJØREMÅL FOR NOVEMBER:

 • Har du tatt georgine knollene opp fra jorden og merket de med farge og/eller navn?
 • Har du lagt kugjødsel kompost eller annen god kompost rundt rosene?
 • Har du plantet hyasinter og amaryllis som blomstrer rundt jul? (Hvis ikke så kan du kjøpe noen).
 • Har du samlet løv til løvkompost?
 • Har du plantet vårblomstrende løk? (Det er fortsatt ikke for sent for tulipaner!)
 • Har du ryddet i drivhuset?
 • Har du samlet frø til neste vår?
 • Har du plukket inn urter til tørking eller frysing? (Det er lovlig sent for tørking, men du kan fortsatt fryse persille og gressløk i luftette bokser).
 • Har du samlet frøhoder, kongler og blader til juledekorasjoner? (Stol på meg, og legg noen flotte blader til tørk inn i en stor bok, så vil jeg gi deg en god ide til borddekorasjon om noen uker)!
 • Har du ryddet vekk råtnende epler (Jeg graver et par nokså store, dype hull i utkanten av plenen og raker alle eplene ned i hullet og fyller hullet med jord).
 • Har du samlet sammen de sykdomsbefengte bladene under rosene deretter brent eller kastet de?
 • Har du ryddet vekk hagemøbler?
 • Har du vasket hageredskap og eventuelt oljet de?
 • Har du klippet inn rosegrener som allikevel vil ødelegges i vind, frost eller snøbrekk?
 • Har du plantet en eviggønn plante som buxbom, sypress, gran eller lignende i en frostsikker, stor krukke som kan pynte opp terassen, inngangspartiet eller verandaen din i vinter? Du kan til og med pynte eller sette lys på den rundt jul!
 • Har du feiet råtnende løv og dritt fra treterassen din for å unngå råteskader og stygge skjolder?
 • Har du tatt inn alle sarte planter som du må overvintre inne?
 • Har du gått en tur og sett hvor utrolig flott og friskt det faktisk er ute nå? Og kjent på hvor godt humør du blir etterpå?

WHAT HAVE YOU DONE?

WHAT TO DO IN NOVEMBER:

 • Have you dug up dahlia tubers from the ground and labelled with the color and/or name?
 • Have you added cow manure or compost around the roses?
 • Have you planted hyacinths and amaryllis for flowering around Christmas? (If not, you can buy some).
 • Have you collected leaves for leaf compost?
 • Have you planted spring-flowering bulbs? (It’s still not too late for the tulips!)
 • Have you cleaned the greenhouse?
 • Have you collected seeds for next spring?
 • Have you picked herbs for drying or freezing? (It’s rather late for drying, but you can still freeze parsley and chives in airtight boxes).
 • Have you collected seed heads, pine cones and leaves for winter decorations? (Trust me, and place some beautiful leaves to dry into a great book, and I will give you an awesome idea for table decoration in a few weeks)!
 • Have you put away the rotting apples? (I dig a couple of fairly large, deep holes in the edge of the lawn and rakes all the apples into the hole and fill the hole with soil again).
 • Have you gathered diseased infested leaves from under the roses and burned or binned?
 • Have you put away the garden furniture?
 • Have you washed your garden tools and possibly oiled those?
 • Have you cut in the rose branches that could be destroyed in the wind or snow?
 • Have you planted an evergreen plant as  Buxbom, Cypress, Fir, etc. into a frost-proof container that can decorate your terrace, entrance or porch in the winter? You can even put lights on it around Christmas!
 • Have you swept decaying leaves and dirt from your wooden terrace to avoid rot and unsightly stains?
 • Have you included all the delicate plants that need to overwinter inside?
 • Have you gone for a walk and felt how incredibly nice and fresh it is outside now? And how well in the mood you are afterwards?

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.