HVA KAN DU PLANTE UT NÅ I STARTEN AV MAI?

gardenandgem, Updated: 3 min read252 views
Det hender jeg i vårlig begeistring noen milde dager på våren tenker at nå er det så fint at  jeg kan plante ut sommerplantene. Ofte går det bra, men ikke alltid.

Det er ikke bare frost du skal ta hensyn til om du vil flytte sommerplantene dine ut nå.

Først og fremst er det viktig å vite om plantene har  hatt en tilvenning til uteklimaet fremfor å bli tatt rett ut fra de store varme produksjons-drivhusene og direkte videre ut til kundene. Da vil mange sommerblomster uansett ikke tåle den store klimaforandringen og enten dø, eller sture så lenge før de setter blomster igjen at våren har gått før de har noe å bidra med.

Men noen planter er i utgangspunktet mere herdig mens noen av de sarteste plantene kan det være lurt å vente med i to-tre uker til. På gartnerskolen på Gjennestad har elever foretatt et omfattende og superinteressant forsøk med vårblomster.  Her er linken til Prosjekt Vårblomst.

Plant gjerne ut stemor, karpatklokker, forglemmeiei, lavendel, løkplanter som tulipaner og narcisser, de fleste flerårige prydgress-sortene. Vanlige hvite margaritter har også fungert fint tidlig i mai på tross av kaldt vær.

Men jeg ville ha ventet med georginer, spanske margaritter, gerbera og surfinia et par uker selv på østlandet. Min erfaring med surfinia og “Million Bells” er at de sturer veldig lenge om det blir kjølig i flere uker fremover. Og nettopp med blomster i potter er poenget ofte at de skal pynte opp fra første dag.

Er plantene kjøpt på et ok hagesenter kan du spørre om plantene er akklimatisert til utetemperaturene som en ekstra forsikring?

Kommer det en plutselig kald natt kan du bre over et fleecepledd, agrylduk, gamle laken eller aviser for å redde plantene dine.

WHAT CAN YOU PLANT OUTSIDE IN MAY?

Sometimes, in delight over some warm days in early spring, I rush outside and plants my annuals way too early. It often works well, but not always.

It’s not just frost you should take into consideration whether you want to move the annuals outside now.

First and foremost, it is important to know whether the plants have had an acclimation to outdoor climates and not has been taken straight from the big warm production greenhouses and directly out to the customers. Some of the annuals will not withstand the climate change and either die or mope so long before they set flowers again that spring has gone before they have something to contribute with.

Some plants are basically more cold-resistant and you can start with these. Others are more delicate and will contribute better to the garden if you wait a couple of weeks.  The garden/plantsman school at Gjennestad, students conducted an extensive and super interesting experiment with spring flowers. Here is the link to Project Spring Flower.

You can place Pansy, American harebells, Forgetmenot, Lavender, bulb flowers such as Tulips and Daffodils, and most of the perennial ornamental grass varieties in the soil now. Common white Cobbitty Daisy also thrived in early May in spite of the cold weather.

But I would have postponed the planting of Dahlias, African daisies, Gerbera and Surfinia a few weeks even in the southern parts of Norway. My experience with Surfinias and “Million Bells” is that they are moping a very long time if it gets chilly several weeks ahead. And with flowers in pots its often the main point that they look good from day one.

Are the plants purchased at a garden centre you can ask if the plants you are acclimatised to outdoor temperatures.

XOXO