HVA MÅ SÅES I MARS?

gardenandgem, Updated: 3 min read97 views
Det var -14 i morges, men på kalenderen skal det jo bli vår. Så våronna er jo i gang på en litt kraftløs måte siden snøen ligger og telen er nesten 1 m dyp. For et par dager siden sådde jeg noen av de “vanlige” sortene mine.

Persille sår jeg alltid nokså tidlig. Frøene er harde, slik at jeg legger de i bløt en times tid, før de blir spredt ut i en liten plantekurv, og dekket med litt jord. Persillen har lang utviklingstid, ikke bli bekymret om det tar 14 dager før du ser noe til spirene.

Løvemunn, “Black Knight” sår jeg en pakke av hvert år på denne tiden. Den er mørk, mørk rød i fargen slik at den passer som “hvileskjær” overalt det blir litt plass til overs. Da skapes det en bedre sammenheng også. Den er fabelaktig som snittblomst.

Da jeg vokste opp sådde vi alltid petunia, lobelia, sommergeorginer og levkøyer også på denne tiden. Sommergeorginene kan du i praksis vente med å så til april, men da kan du ikke knipe toppskuddet en gang, noe som gjør planten langt mere fyldig og buskete. “Før i tiden” fikk en ikke kjøpt ampellobelia som småplanter slik at en var pent nødt til å så slike ting selv. Jeg begrenser det mye mere. Litt for jeg har langt mindre plass avsatt til ettårige planter, og litt fordi det virker som alt er travlere nå til dags?

Jeg sådde også Cosmos nå. Det er egentlig litt tidlig, det hadde holdt fint med å så den i april sammen med basilikum, reveamarant, fløyelsblomst, blomkarse og eventuelt nicotiania.

Men jeg tenkte ikke over det. Så nå er det gjort.

I prinsippet så kan du selv ikke sør for Dovre plante ut noe før etter 17 mai. Og selv da vil planter som petunia og georginer hangle litt om resten av mai blir kald.
såesimars_20_
Løvemunn “Black Prince” og en selvsådd en i forkant som jeg bare lot stå.
Såesimars-21_
Bredbladet persille og lilla salvie

WHAT TO SOW NOW?

It was -14 c degrees celsius outside this morning, but according to the calendar, spring should be right around the corner. So the spring preparations have started rather bleakly since there is lots of snow and frost that is almost 1 meter deep. So a few days ago I sowed some of my regular herbs to comfort myself in these cold circumstances.

Parsley is something I always like to sow pretty early. The seeds tend to be very hard, so I soak them in water for at least an hour, before spreading them out in a small basket, and covered with a little soil. Parsley has a long development time; do not be worried if it takes 14 days before you see any of the seedlings.
Snapdragon, “Black Prince” (antirrhinum nanum) is another old friend I sow around March. It is dark, dark red in colour. It calms down the most maddening colour shows and I put it down to make somewhere to rest the eyes in between very showy plants. I pretty much plant them wherever I get some room to spare.

When I was a child my parents always planted petunias, lobelia, and seed grown Dahlias and Matthiola. You can wait until April to sow the Dahlias, but then you miss the opportunity of pinching the growing tip once, which makes the plant a lot more full and bushy. “In the olden days,” you couldn’t just buy basket lobelia as seedlings so we had to grow them ourselves. But I try to limit my assortment regarding plants these days. A bit because I have far less space for annual plants, and partly because it seems like everything is busier nowadays?

I also sowed Cosmos now. It’s really a bit early but; I could have waited to sow it in April along with Basil, Amaranthus, Marigold, Nasturtiums and possibly Nicotiana. But I was obviously a bit absentminded and now it’s done and there is no turning back.
Actually, you can never plant anything before the 17th of March. And even then plants such as Petunias and Dahlias sulks a little if the rest of May is cold. And that’s only the case if you’re stationed south of Dovre (a huge mountain located quite at the centre of Norway). If you happen to find yourself living on the northern side of Dovre, don’t even try before the very end of May or the start of June.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.