HVA SKAL DU TENKE PÅ NÅR DU KJØPER JULETRE

gardenandgem, Updated: 3 min read249 views
Det er ikke morsomt å finne alle barnålene på gulvet første juledag. Her er noen tips på hva du kan gjøre for å unngå det når du skal kjøpe juletre og forberede det for et inneliv.
 1. Kjøp et så ferskt juletre som mulig. Kutt det gjerne selv,  eller undersøk med selgeren om når det er hugget. Ute i kjølig vær holder trærne seg naturlig nok langt bedre enn når de kommer inn i varmen og avslører sin sanne alder.
 2. Nålene på treet skal være spenstige og faste, ikke tørre og sprø. Hold en grein løst i hånden, og dra hånden langsomt med nålene. Lite nåler skal naturlig nok ligge i hånden din.
 3. Fjern 2-3 cm av nederste del av stammen. Med en gang treet blir felt starter det å komme kvae ut av såret. Dette tetter opp stammen, og hindrer opptak av vann.
 4. Plasser deretter treet i en beholder med vann så fort som mulig. Basen av treet skal ikke tørke ut!
 5. Bruk en juletrefot som har plass til litt vann eller en form for vanningsmekanisme. Langt fra alle juletreføtter har det, men noen finnes.
 6. Fest treet i juletrefoten, og pynt ivei. Det finnes utallige kjerringråd om hva du kan helle i vannet du vanner treet med, aspirin, sukker, sirup osv, men ifølge ekspertene så vil det ikke ha noen effekt.
 7. Hold treet så langt unna alle varmekilder som mulig, bruk gjerne en luftfukter.
 8. Pass på at treet har vann til alle tider.
Konklusjon: Så ferskt tre som overhodet mulig, sag av et par cm av nederste del av stammen slik at snittet er friskt og pass på at det har vann til enhver tid. 
julegran20_
Dette er ikke gran engang. Dette er en trådsypress ute i hagen.. Jeg er veldig tvilende til at naboene synes den er fin.
WHAT DO YOU HAVE TO THINK OF WHEN YOU BUY CHRISTMAS TREE

It’s no fun to find all the needles on the floor on Christmas Day. Here are some tips on what you can do to avoid it when you buy a Christmas tree and prepare it for life indoors.

 1. Buy a Christmas tree as fresh as possible. Cut it yourself, or check with the seller when it is harvested. Out in the cold weather, the threes keep themselves far better than when they come into heat and reveal their true age. (!)
 2. The needles on the tree should be supple and firm, not dry and brittle.
 3. Remove 2-3 cm of the bottom of the stem. Once the tree is cut it starts to get resin out of the wound. This seals the stem and prevents the absorption of water.
 4. Place the tree in a container of water as soon as possible. The base of the tree must not dry out!
 5. Use a Christmas tree stand that can hold some water or have some form of irrigation mechanism. Far from all the Christmas tree stands have that, but some have.
 6. Attach the tree in the tree stand and decorate as much as you want. There is numerous remedy on what to pour in water to water the tree with; aspirin, sugar, syrup etc, but experts say it will not have any effect.
 7. Keep the tree as far away from all heat sources and sunlight as possible, a humidifier will also help.
 8. Make sure the tree has water at all times.

Conclusion: The tree should be as fresh as possible, saw a few inches of the bottom of the stem so that the cut is fresh, make sure it has water at all times.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
 • Lakrisbloggen
  Friday, December 20, 2013

  Fin sypress! Elsker julelys! Hvis man har helt barnåler på hjernen kan man jo ha et tre slikt som dette: http://imgur.com/a/5pG4N