HVILKE TOMATFRØ SKAL DU VELGE?

gardenandgem, Updated: 3 min read139 views
Det vil ta fra 60 til 100 dager fra du sår et tomatfrø til du står med en moden tomat i hånden.

Det avhenger  av vekstforholdene og  av sorten tomat. En bifftomatplante trenger lengre tid til å utvikle modne tomater enn en tomatplante med cherrytomater (små tomater).

I Scandinavia er den korte vekstsesongen en utfordring. I en god sommer kan du få tomater på friland, men det beste å dyrke de i et veksthus, eller i en verandakasse hvor du kan beskytte de mot været helt eller delvis.

Tomatplanter kan du så selv (her kan du se hvordan du sår tomater), eller kjøpe utplantingsklare planter i et hagesenter. Og her kan du ser hvordan du prikler tomatene.

Hva skal du velge av tomatfrø?

-Tomater kan du kjøpe i butikken, slik at skal du dyrke dine egne tomater så må smak og/eller utseende og næringsinnhold overgå butikken sine.

Den tomaten jeg sår hvert år er Super Marmande. Det er en bifftomat som aldri skuffer, og som tåler mye. Opprinnelig en såkalt “heritage”-tomat- “arvetomat”, dvs en tomatsort som er gammel og ikke så finjustert i forhold til dagens krav når det gjelder utseende og holdbarhet.

Ifjor sådde jeg som vanlig Gardeners Delight som  pleier å gi tidlige tomater med jevn størrelse og søt smak. Men de sprakk veldig opp. Tomater sprekker gjerne av ujevn vanning, og det kan jeg gladelig innrømme at jeg utsatte de for, men ingen av de andre sortene mine sprakk så til de grader som GD. Så i år dropper jeg de.

En annen tomat jeg pleier å så er Tigerella. Den bærer svært rikt, smaker godt og ser flott ut med de gulorange stripene sine.

Jeg tenkte jeg skulle forsøke to nye sorter basert på anmeldelser på forskjellige hageforum.

En sortaktig cherrytomat, som heter Tomato Black Cherry, og muligens Tomato Sungold. Siden drivhuset mitt er det aller minste som finnes (helt sant), så er det ikke mange plantene som får plass, desverre.

Tomat Super Marmande20_
Tomat Super Marmande. En hardfør og kjempegod bifftomat jeg alltid sår.
Gardener`s delight21_
Gardener`s Delight har jeg vanligvis god erfaring med som en tidligbærende og grei tomatsort, Men i fjor var det den sorten som sprakk for meg. Mulig frøene var annerledes denne gangen?
Tigerella23_
Tigerella, en tomatsort med gulorange striper, bærer rikt og ikke mye sprekking (i samme drivhus som Gardener`s Delight).

WITCH TOMATO SEEDS SHOULD YOU CHOOSE?

It will take from 60 to 100 days from sowing the tomato seeds until you are standing with a ripe tomato in your hand.

It depends also on the growth conditions and the cultivar of the tomato. A beef tomato plant needs a longer time to develop ripe tomatoes than a tomato plant with cherry tomatoes (small tomatoes).

In Scandinavia, the short growing season is a challenge. In a good summer, you can grow tomatoes outside, but it’s best to grow them in a greenhouse or in a veranda crate where you can protect the plants from the weather fully or in part.

You can sow tomato plants yourself, or buy ready-planting plants in a garden centre.

Select type of tomato seeds:

-You can buy tomato seeds at the store, so the types you want to grow yourself should have benefits as taste and/or appearance and nutritional content surpass the tomatoes in the store.

The tomato I sow every year is Super Marmande. It is a beef tomato that never disappoints, and that withstands a lot. Originally a “heritage” tomato, ie a tomato variety that is old and not so finely tuned to today’s requirements in terms of cosmetic appearance and durability.

Last year I, as usual, sowed Gardeners Delight which tends to provide early tomatoes of uniform size and sweet taste. But they cracked up. Tomatoes crack from irregular watering and I admit that my tomatoes were exposed to that, but none of the other varieties cracked to the point that GD. So this year I don’t sow them.
Another tomato I usually sow is Tigerella. It is very rich, tastes good and looks great with the yellow-orange stripes.
I thought I’d try two new varieties based on reviews on the various gardening forums. A blackish cherry tomato called Tomato Black Cherry, and possibly Tomato Sungold. My greenhouse is the smallest available (really!), so there is no room for many plants.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.