JAPANLØNN

gardenandgem, Updated: 2 min read327 views
Nå er japanlønnen (Acer palmatum) på sitt aller flotteste! Det finnes et enormt utvalg både av herdige og mindre herdige sorter, fargevariasjoner og bladformer.
Noen er svært saktevoksende, mens andre blir relativt store, flotte busker/små trær i løpet av fire-fem års tid.
BESKRIVELSESmå trær eller busker, med flikede blader, noen vokser svært sent. Fantastiske høstfarger.
HERDIGHETDe greier seg best i kyst-og fjordstrøk da de trenger en varm, lun og solrik plass. Må ikke stå med vann rundt røttene på vinteren, så plant gjerne i svakt skrånende terreng.
VOKSESTEDSol, delvis skygge, lun vokseplass. Trives best i moldrik, litt sur, god jord. Tolererer andre jordyper godt også.
BESKJÆRING OG STELLLegg gjerne et 2-3 cm tykt kompostlag rundt røttene tidlig vår eller sen høst da rotsystemet er utoverbredt og grunt. Skal du fjerne en grein gjør det på vinteren da lønn blør kraftig i vekstperioden.
SYKDOMMERFår lett barkskader, utsatt for uttørking ved kald vind spesielt høst og vår. Utsatt for gnagskader fra mus/hare.
PASSER TILDekorativ og flott med vekster i kontrastfarger som ikke konkurrerer om næring og vann i stor grad. Som feks bunndekkende stauder. Eller sammen med saktevoksende eviggrønne, andre mindre busker. Passer veldig godt i store potter på terasser og veranda!
"Dissectum Atropurpureum"20_
“Dissectum Atropurpureum” fra hagen min i Oslo.  Du kan se at det er noen tørre greiner innimellom. Dvs at den trenger mere organisk materiale i jorden, jevnere vanntilførsel, og muligens stå mindre vindutsatt.
Japanlønn 21_
Her er japanlønn beskåret slik at de utvikler seg til små trær. Bildet tatt ved Comosjøen i Nord-Italia.
Acer palmatum dissectum22_
Acer palmatum dissectum. Denne lille japanlønnen som står i hagen i Oslo, er vanligvis lysegrønn. Nå på høsten er den flammende orange.
Acer palmatum dissectum24_
Acer palmatum dissectum, samme tre som i forrige bilde, bare fra en annen vinkel. Bildet er tatt på sommeren.
Acer shirasawanum 'Aureum', "Måneskinnslønn"20_
Acer shirasawanum ‘Aureum’, “Måneskinnslønn”
Acer shirasawanum 'Aureum'._
Acer shirasawanum ‘Aureum’.
 JAPANESE MAPLE

Japanese maple is now at its very finest! It’s a huge selection of both hardy and less hardy varieties.

Some of them are very slow-growing, while others grow to relatively large and beautiful shrubs / small trees within four to five years. 

DESCRIPTIONSmall trees or shrubs, with lobed leaves, some grow very slowly. Wonderful autumn colours.
HARDINESSJapanese maple thrives best in coastal and fjord areas when they need a warm, sheltered, sunny spot. Do not plant the tree in soil who is waterlogged in the winter, plant in sloping terrain.
GROWING LOCATIONSun, partial shade, sheltered growing space. Grow best in rich organic, sandy, slightly acid soil. Accept other soil types well too.
PRUNING AND CAREAdd a 2-3 cm thick layer compost around the roots in early spring or late fall because the root system is wide and shallow. If you want to remove a branch do it in winter because Japanese maple bleeds during the growing season.
DISEASESGets easily bark injuries, prone to scorch by cold air especially autumn and spring.
SUITABLE FORLooks great with plants in contrasting colours that do not compete for nutrients and water. As example ground cover perennials. Or with slow-growing evergreen or other small shrubs. They are ideal plants for large pots on terraces and patios!

 

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.