JASMIN ELLER SKJÆRSMIN

gardenandgem, Updated: 2 min read197 views

Nå blomstrer den bittelille gule Jasminum nudiflorum planten (se bildet etter artikkelen) som jeg kjøpte på høstsalget for et par måneder siden.

Da passer det å fortelle om forskjellen mellom jasmin og skjærsmin.

Selv om begge dufter godt, er det nokså forskjellige planter.

Skjærsmin er en relativt hardfør, stor busk som blir overstrødd med fylte eller enkle hvite blomster (avhengig av kultivar) i juni/juli. Den kan plantes helt til Trondhjem og muligens litt videre nord.

Jasmin er en buskaktig, klatrende vekst med overhengende grener med duftende gule, eller hvite blomster som er svært lite hardfør. (H 1-2) Blomstrer på vinteren eller tidlig vår.

Skjærsmin, Philadelphus
BESKRIVELSEBladfellende busker som får hvite, duftende blomster. Busken blir vid og relativt høy om den ikke beskjæres.
HERDIGHETHerdighet 2-5 i Norge, varierer sterkt i forhold til sort.
VOKSESTEDSol, eller lett skygge. Tåler de fleste jordtyper. Planteavstand 1.5 m.
BESKJÆRING OG STELLBeskjæres etter blomstring, eller hvis du vil beskjære busken veldig hardt, tidlig vår. Blomstrer på fjorårets grener i juni, starten av juli, avh. av region.
SYKDOMMERVanligvis helt fri for skader, bortsett fra frost.
PASSER TILPasser godt plassert i løse, uformelle hekker og i sammenplantinger av busker. Dufter fantastisk, så plasser gjerne en busk i nærheten av sitteplasser eller gangveier.
Jasmin, Jasminum nudiflorum21_
Jasmin, Jasminum nudiflorum. Blomstrer nå på bar kvist på hytta. Overlever den vinteren tro?
Skjærsmin, Philadelphus.23_
Skjærsmin, Philadelphus.
Gangvei_20_
Gangveien opp til huset sent i juni. I front Hurdalsrose, Skjærsmin, Rosa Moyesii og Rosa Rugosa Hansa.
Skjærsmin25_
Skjærsmin er en flott busk i bakkant i et bredt staudebed. Busken blomstrer før peonene.

MOCK ORANGE OR JASMINE 

In Norway, the plants Mock Orange and Jasmine are often mixed together because they have a very similar name in Norwegian. It’s not a problem in English speaking countries since the plants have completely different names there.

Right now flourishes the tiny yellow Jasminum nudiflorum plant that I bought on the autumn sales a couple of months ago, so it’s appropriate to tell the difference between ‘ jasmine’ and ‘skjærsmin’.

Although both smell good, it is rather different plants. Mock Orange is a hardy, large shrub that is sprinkled with filled or single white flowers (depending on cultivar) in June / July.

Jasmine is a twining climber, with fragrant yellow or white flowers (even pinkish) that are very little frost tolerate. (H 1-2) Blooms in winter or spring.

 Mock Orange
DESCRIPTIONDeciduous shrubs that bloom with lots of white, fragrant flowers. The bush is wide and relatively high if not pruned.
HARDINESSHardiness 2-5 in Norway, varies greatly according to cultivar.
GROWING LOCATIONSun or light shade. Tolerates most soil types. Planting Distance 1.5 m
PRUNING AND CAREPruned after flowering, or to prune the shrub very hard, early spring. Blooms on last year’s branches in June, beginning of July, dep. of the region.
DISEASESGenerally entirely free of damage, except frost.
SUITABLE FORLooks very good placed in loose, informal hedges and together with other shrubs. The fragrance is amazing, so place a bush close to the terrace or garden paths.

 

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *