JULEROSE

gardenandgem, Updated: 2 min read204 views
Julerosen er lite egnet som blomstrende uteblomst ute i Scandinavia rundt jul. Men den er en grei staude som kan blomstre bra så snart snøen er borte hvis våren har vært mild.

Men innendørs i førjulstiden er den en av de blomstene som jeg setter veldig pris på. Litt fordi den ikke er så oppbrukt som magenta azalea, eller grellrød julestjerne , og litt fordi den er en veldig lekker potteblomst.

Julerose, Helleborus niger
BESKRIVELSEDelvis eviggrønn staude med læraktige, mørkegrønne blanke blader, ofte nedovervendte blomster som blomstrer tidlig vår. Finnes i mange former og variasjoner.
HERDIGHETHerdighet 3-4 i Norge, avhengig av hvor lun vokseplassen er.
VOKSESTEDHalvskygge, skygge. Tåler de fleste jordtyper, men liker å stå lunt. Trives best i muldrik jord, uten å flyttes. Plasser planten gjerne slik at den står på et sted med vårsol slik at du får glede av blomstene tidlig. Under et mindre løvtre ?
BESKJÆRING OG STELLFjern gule og sorte blader på våren, for å unngå sykdom. Vannes moderat.
SYKDOMMERTåler det aller meste. Kan få svarte flekker av sopp og rothalsråte. Vanligste er vel dårlig blomstring grunnet klimaskade her i Scandinavia.
PASSER TILPlantes lunt, og nær gangstier, kjøkkenvindu, i nærheten av inngangen slik at du får maks glede av de eventyrlige blomstene.
Helleborus argutifolius20_
Helleborus argutifolius. Fikk den nylig av en venninne. De gulgrønne blomstene er veldig lekre!
Helleborus argutifolius21_
De fleste julerosene har nedovervendte blomster, om det er mulig tenk på det ved planting ute.
Helleborus argutifolius23_
Denne blomstret sent i mai i hagen min på Gåre. Jeg måtte holde blomsterhodet slik at jeg fikk et bilde av selve blomsten.
Helleborus argutifolius24_
Denne julerosen blomstret sent i april i hagen min. Som du ser så er ikke bladene allverden etter fjorårets iskalde vår.
Helleborus argutifolius27_
Denne kjøpte jeg på impuls da jeg skulle kjøpe middagsmat. Selvsagt holder den seg best om den plasseres lyst og kjølig innendørs.
 CHRISTMAS ROSE

The Christmas rose is unsuitable as a flowering plant outside in most parts of Scandinavia around Christmas. But it is a low maintenance perennial which can flower well as soon as the snow is gone if spring has been mild.

But indoors before Christmas, it is one of the flowers which I very much appreciate. Partly because it is not as “used” as the magenta azaleas, or the glaring red poinsettia, and partly because it is a very dainty plant.

DESCRIPTIONEvergreen perennial with leathery, dark green glossy leaves, often downward-facing flowers that bloom in early spring or winter. Available in many shapes and variations.
HARDINESSHardiness 3-4 in Norway, depending on how sheltered growing space is.
GROWING LOCATIONPartial shade to full shade. Tolerates most soils, but likes to be placed sheltered for harsh winds. Thrives best in humusy soil, without being moved around.
PRUNING AND CARERemove dead, yellow and black leaves in spring, to prevent disease.
DISEASESCan withstand most. May get black spots of fungus or crown rot. Most common in Scandinavia are poor flowering due to climate damage.
SUITABLE FORBe planted sheltered and close to walkways, kitchen window, near the entrance so that you get maximum enjoyment out of the fairytale flowers.

 

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.