KALKING AV HAGEN

gardenandgem, Updated: 3 min read383 views
Mose-i-plenen,-mose-i-plenen. Det er et mantra som alle  (u)lykkelige eiere av plen før eller senere må forholde seg til.

Senvinteren frem til april er den vanligste tiden for å kalke. Hvis du trenger å kalke da? Det kan være lurt å foreta en jordanalyse for å få fastsatt surhetsverdien i jorden. Det er  flere firma rundt  i Norge som utfører dette. Prisene varierer sterkt, og ikke minst ventetiden på prøveresultatet som fort er over to måneder.

Så hvis du er som meg, og alltid litt sent ute, så må du ta en sjefsavgjørelse basert på sunn fornuft og magefølelse.

Plenen har det best ved en pH verdi mellom 5-6. Hvis du leser på nettet og i nyere norsk hagelitteratur så mener de at hager de siste årene har opparbeidet nok kalk i småhagene, og at sur nedbør har avtatt slik at forsuringen av jorden har bremset ned. Men så kom jeg over et revidert skriv fra Det Norske hageselskap fra 2013, Gjødsling til hage og grøntanlegg, hvor det kort konkluderes med at så og si all jord trenger kalking.

Hm, så hva gjør vi da? Når det er ingen entydige svar å få, og vi ikke gidder å styre med jordanalyser? Jo, da tar vi en fysisk sjekk av plenen:

-Er det mose under trær, i slagskyggen av hekker og hus? Er det kort sagt mose der hvor solen ikke kommer til?

Da er det ikke sikkert det er jorden som er sur, men det vil naturlig nok være fuktigere enn der hvor solen kommer til, derfor vil også mosen trives bedre. Da er det best å øke dreneringen til jorden, med lufting av jorden, tilføring av toppdress og ikke minst rake vekk mosen. Da blir jorden mere porøs, og mosen vil ikke trives så godt heller. Gjødsling kan også være en god ide.

-Er det mose under store nåletrær?

Da trenger du kalk. Barnåler forsurer jorden kraftig.

-Er det mose spredt ut over hele plenen?

Da ville jeg ha kalket. (Følg bruksanvisningen på pakken) Men jeg ville nok ha foretatt meg mere enn som så. Det første jeg ville ha gjort er å rake opp mosen, deretter gjødslet med en bra plengjødsel som ikke bare får plenen til å vokse fort, men gjør den sterk og motstandsdyktig. Deretter ville jeg ha satt opp klippehøyden på gressklipperen slik at at plenen får bli noen cm høyere for å lettere kvele mosen.

Legg merke til at i “dumper” i plenen er det sjeldent mose, da plenen ofte utilsiktet får bli litt høyere nede i disse.

Jeg ville også sannsynligvis ha tilført toppdressing til plenen for å forbedre kondisjonen til plenen. Jeg ville også ha gjødslet på forsommeren igjen. Kan du leve med gressklipp i plenen isteden for å rake det opp, vil også gressklippet gjøre at mosen forsvinner.

Hvis mosen ikke plager deg nevneverdig, så kan du jo la den være. Den trenger veldig lite klipping og stell og ser jo grønn og fin ut.

Mose i plenen21_
På hytta lar vi en del av plenen vokse, mens vi klipper resten.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.