LØKBLOMSTENE SOM BLOMSTRET INNE, FLYTTER DU DE UT?

gardenandgem, Updated: 2 min read363 views
Både til jul og påske kjøper de fleste noen løkblomster som de har innendørs i en krukke. Visste du at mange av disse blomstene kan få ett nytt liv i hagen din?

Jeg kjøper av og til ferdigdrevne løkblomster i vinterhalvåret som pynter opp innendørs. De gir med tidlige vårfornemmelser og frisker opp innedørs i en lang og trøtt vinter.

Hva gjør du med julehyasintene, perleblomstene eller påskeliljene etter de har blomstret av?

Jeg har en balje i kaldkjelleren hvor de får stå og visne ned uten spesiell omsorg eller kjærlighet. Greier de seg så greier de seg, liksom. Når telen går, tar jeg løkbunt etter løkbunt, spar et hull i plenen eller et annet sted det er mindre tråkk, gjerne hvor løkene kan ses fra gangveier eller vinduer, og graver de ned. De får ikke en kalori mere oppmerksomhet enn dette.

Året etter dukker de som oftest opp, muligens litt redusert og litt mindre friserte enn i de opprinnelige pottene, men stort sett sunne og friske.

Uteplante inneknoller_
Her er hyasinter fra julen to år tilbake som står i hvitveis-engen. Virker som om det er de blå som er mest hardføre.
Uteplante inneknoller1_
Her er noen hyasinter jeg plantet ut for en måned siden etter at de blomstret innendørs i julen. Neste vår vil de være fine.
Uteplante inneknoller2_
Her er påskeliljer plantet langs steinmuren etter å ha blomstrer innedørs i påsken i tidligere år. De blir faktisk flere og flere. De får en neve hønsegjødsel et par ganger i løpet av våren.

PLANTING FLOWERING BULBS FROM INDOORS OUTSIDE

In the winter I often buy some flowering narcissus in pots from my local shopping centre. Did you know that many of these flowers can have a new life in your garden?

Indoors they provide me with the early sensation of spring and brightens up in a depressingly long,  and sleepy winter.

What do you do with Christmas hyacinths, daffodils or muscaris after they have flourished? I have a tub in our cold parts of the basement where they can wilt in peace without special care or love. I plant the leeks outside when there is no more frost in the ground, dig a hole in my lawn or somewhere else that its less trampling, usually where the bulbs can be viewed from walkways or windows, and dig them down. They do not get a calorie more attention than that.

The following year they usually pop up, possibly slightly reduced and less coiffured than in the original pots, but mainly healthy. They get a handful chicken manure a couple of times in spring if I remember where I planted them.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.