HVORDAN STELLE ORKIDEER

gardenandgem, Updated: 2 min read387 views
Potte orkideer har de fleste et forhold til. Du skal være veldig humørløs om du ikke blir glad for en to-greners hvit potteorkide som noen har med til deg.

Det er utrolig greie planter som passer til alt, og som tolererer at en glemmer de iblant. Jeg fikk en som vertinnegave på nyttårsaften, og nå først er den ferdigblomstret.
Da kan du selvfølgelig velge å kaste den. Eller du kan kjøpe noen klare glasskrukker, en liten sekk orkidejord og deretter potte de om. Phalaneopsis orkideene som er de mest vanlige i salg, kan du potte om i en glasskrukke også fordi røttene liker lys.

Om ca et halvt år vil de belønne deg med blomster igjen.
Finn et (helst) nordvendt, litt kjølig vindu, vann de litt hver uke, og resten av tiden glemmer du de. Orkideer er ikke glad i direkte sollys, og de elsker høy luftfuktighet. Det er derfor jeg planter de om i glasskrukker som beskytter de litt mot den tørre inneluften. Og selv om jeg behandler de nokså middels der de står, så kommer det alltid nye grener med blomster.

Her er orkideene parkert til neste blomstring.
Her er orkideene parkert til neste blomstring.
Slik vokser orkideer i det virkelige liv.
Slik vokser orkideer i det virkelige liv.
Orkide fra Singapore Botanical Garden.
Orkide fra Singapore Botanical Garden.
Orkide fra Singapore Botanical Garden.
Orkide fra Singapore Botanical Garden.
Orkide fra Singapore Botanical Garden.
Orkide fra Singapore Botanical Garden

Orchids. You should be a very humourless person if you are not happy to be given a two-branch white orchid plant. It’s an amazing plant who to suits almost everyone, and who tolerate pretty harsh conditions. I got one as a hostess gift for New Year’s Eve, and now in March, the last flower fell off. When the plant has withered you can choose to throw it away. Or you can buy some clear glass jars, a small sack of orchid earth and then plant them in the jars.  After approx. 6 month, they will reward you with flowers again.
Find a (preferably) north-facing window, give them some water each week, and the rest of the time you forget them. Orchids are not fond of direct sunlight and they love high humidity. That’s why I put the plants in glass jars, which protects them a little from the dry indoor air.  And even though I treat them fairly bad,  there is always some new branches with flowers ongoing.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.