PASS OPP FOR LILJEBILLENE!

gardenandgem, Updated: 2 min read165 views
Nå når liljene vokser for fullt er også liljebillene våknet. Lilioceris lilii som er det latinske navnet på billen, har blitt en alvorlig plage for både fritillarias og liljer de siste par tiår.

I eldre norske hagebøker kan jeg overhodet ikke finne noe om dette skadedyret, slik at det virker som liljebillene har ankommet i de senere år. Det er vakre små røde biller som blir litt under en cm lang. De lager stygge hull og  kan lett drepe mange planter. De massakrerte martagonliljene mine for noen år tilbake.

De legger nå egg (bildet av billene er tatt mens de koser seg på en keiserkrone, Fritillaria imperialis), og etter et par uker blir de små larver som tygger seg gjennom blader, blomster og stilker, legger igjen ekle grønne ekskrementer og generelt ødelegger og skader. Eggene er ofte lagt på bladene, eller helt inn til stilken, og er små og grønne i en tett liten klynge. Fjern de, og drep hver eneste voksne bille du ser! Det finnes også insektgift som du kan bruke om du vil. Spør på ditt nærmeste hagesenter.

De slipper seg ned fra planten hvis du nærmer deg ovenfra. Krum håndflaten på undersiden av der hvor billen sitter og dytt den ned i hånden din med den andre. SKVISJ!

Fritillaria messanensis ssp. gracilis_
Fritillaria messanensis ssp. gracilis, usikker på hva den heter på norsk. Brungyldne klokker med gule kanter. Liljebillene trippet rundt på disse.
liljebiller_01_
Keiserliljer er en skikkelig godbit for Liljebillene.  Muligens fordi de spirer og blomstrer så tidlig?  Jeg finner alltid mange biller på disse flotte, egentlig lettvinte løkblomstene.
liljebiller_03_
Sjakkbrettliljene, Fritillaria meleagris plukket jeg flere liljebiller av i helgen.

WATCH OUT FOR THE LILY BEETLES!

The lilies and the fritallaries are already in vigorous growth and so are the lily beetles who eats them. Lilioceris lilii which is the Latin name has become a serious pest of both fritillaries and lilies the last decades.

In older Norwegian gardening books I can’t find anything about this pest, so it seems like the lily beetles have arrived in recent years. There are beautiful small red beetles that are just under a cm in length. They make ugly holes in the leaves and can easily kill many plants.

They are laying eggs now which after a few weeks, hatch and the small larvae chew through leaves, flowers and stems, leaves nasty green excrements and generally destroys the plants. The eggs are often laid on the leaves, or close to the stalk, and are small and green in dense small clusters. Remove eggs and kill every adult beetle you see! There are also insecticides that you can use if you want. Ask at your local garden centre.

The beetles jump themselves off the plant if you approach from above. Curv your palm underneath where the beetle is sitting and push it into your hand with the other. SKVISJ!

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
  • Baconpancakes
    Saturday, April 26, 2014

    Hm, brutalt! Husk å presiser at de skriker! Det gjør det hele ekstra freaky!