PLANT TULIPANLØK I KRUKKE

gardenandgem, Updated: 3 min read371 views
Å sette løk i en krukke som du kan flytte rundt på til neste vår er en god ide. Og da er tulipaner muligens de enkleste.

Spesielt fordi du kan plante tulipaner til langt ut i november om telen holder seg borte. Tulipaner finnes også i alle farger, høyder og fasonger slik at du kan lage deg noen virkelige flotte, personlige krukker. I fjor satte jeg en krukke med mass blekrosa tulipaner og en hvor jeg valgte noen mørkerøde, og blandet de med noen litt høyere orange tulipaner. Hva med flere krukker med hvite tulipaner mot en mørkegrønn hekk?

Dette trenger du:

 • Vårblomstrende løk etter smak.
 • Krukke/potte etter smak, helst så stor som mulig.
 • God pottejord.
 • Drenering til potten
Slik gjør du:
 • Legg drenering som potteskår eller grus/stener i bunnen av en krukke.
 • Fyll på med et lag med jord.
 • Legg i blomsterløk etter smak. Spissen opp. Feks tulipaner.
 • Legg et lag jord.
 • Nytt lag blomsterløk.
 • Fortsett til det er ca 10 cm igjen til toppen av krukken.
 • Da kan du legge et lag med krokus, muscari eller andre småblomstrende løk før du fyller opp med jord.
 • Eventuelt droppe de mindre løkene og legg bare ca. 8-10 cm jord på toppen.
 • Vannes grundig.
 • Sett potten et frostfritt men kjølig sted, eventuelt grav potten (frostsikker) ned i hagen (tøm grus eller sand i hullet før du setter potten ned i hullet), eller løft potten noen cm fra bakken, og pakk den grundig inn i isolerende materiale (halm, aviser, isolasjonsmatter, bobleplast, strie eller en kombinasjon av dette og la potten stå der den står.
 • Pass på at potten er fuktig, men ikke for våt hele vinteren.
 • Flytt potten ut/opp eller fjern isolasjonsmaterialene med en gang du ser de første spirene.
 • Da er det bare å passe på og vente på blomstene.
Tulipankrukke2_
Legg tulipanløk lagvis med litt jord imellom i en krukke som tåler frost. Husk drenering i bunnen!

Legg tulipanløk lagvis med litt jord imellom i en krukke. Pass på at ingen løk ligger mot en hverandre. Det er som å be om mugg og råtedannelse. Husk drenering i bunnen! Du kan legge løk fra bunnen av potten (etter et lite lag med jord) og oppover, de kommer alltid opp. Avslutt med et lag med jord på minst 8 cm. Vann godt.

Tulipankrukke3_ Krukken er deretter dekket med et tykt lag av vissent løv for å isolere og holde på fuktigheten.
Her har jeg gravd krukken med tulipanløkene ned i jorden i drivhuset (Som har utetemperatur om vinteren). Krukken er deretter dekket med et tykt lag av vissent løv for å isolere og holde på fuktigheten. Frostfrie krukker er allikevel en god ide. Eller bruk plastkrukker som du setter ned i en fin krukke på våren.
Tulipankrukke4_
Her er krukkene rundt 17 mai våren etter.
Tulipan i krukke_
La blomsterløken visne ned i skyggen, eventuelt ta de ut av krukkene og rotslå tulipanløken på et tørt og skyggefullt sted i hagen.

PLANT TULIPS IN CONTAINERS

To plant bulbs in pots that you can move around to dull places in the garden next spring is a good idea. You can plant tulip bulbs until the end of November if the frost stays away. Tulips are also available in all colors, heights and shapes. That makes it easy to make yourself some really great, personalized displays. Last year I planted a pot with lots of pale pink tulips and one where I chose dark red tulips and mixed those with some slightly taller orange tulips. And what about growing several pots of white tulips against a dark green hedge?  Very dramatic!

What you need:
 • Spring bulbs at your own choice
 • Container /pot, preferably as large as possible. Fill the bottom of the pot with some extra drainage material, such as polystyrene pieces or crocks.
 • Good potting soil.
Here’s how:
 • Place a layer of compost or good potting soil in the bottom of the pot.
 • Lay some tulip bulbs on it.
 • Add a layer of soil.
 • Set some more bulbs.
 • Continue until there are about 10 cm below the top of the jar.
 • Then you can add a layer of crocus, Muscari or other small bulbs before filling with soil.
 • Or, drop the smaller bulbs and just add approx. 8-10 cm of compost on top.
 • Water thoroughly.
 • Put the pot a frost-free, cool place, sheltered place or dig the pot down someplace in the garden (throw some gravel or sand in the hole before you put the pot in the hole), or lift the pot a few inches from the ground, and wrap it thoroughly in some insulating material (straw, newspaper, insulation mats, bubble wrap, burlap or a combination of this and let the pot stand where it stands.
 • Make sure the pot is moist but not too wet all winter.
 • Move the pot out / up or remove insulation materials as soon as you see the first sprouts.
 • Then it’s just to wait and watch

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.