SETTE POTETER TIL GROING

gardenandgem, Updated: 1 min read386 views
Både i Oslo og på Orust er det for tidlig å sette poteter ennå. Det er for mye tele.

Jeg har kjøpt noen settepoteter og lagt de til spiring (sett de så kjølig og lyst som du har mulighet til), slik at potetene kommer raskt igang når de er plantet. Ett tips nå når vi forbereder hagen: Vær forsiktig med kalken der du skal plante poteter. Det er en sammenheng mellom mengden skurv på poteter og kalk!
Kommer tilbake til plantingen når jorden er varm. Hvis du har agryl eller plast, kan du legge ut over jorden siden jorden da hurtigere øker jordtemperaturen.

Disse settepotetene er registrerte, og skal være fri for virus og andre sykdommer. De ser tørre og flotte ut!
Amadine settepoteter satt til groing. Disse settepotetene er registrerte, og skal være fri for virus og andre sykdommer. De ser tørre og flotte ut!

TO PLANT POTATOES

The soil is still frozen hard in both Oslo and Orust and its too cold to plant potatoes yet.  I bought some seed potatoes and spread them out in a tray to encourage them to sprout. This gives them a head start when they have been planted. One tip now, as we prepare the garden: Be careful with the lime when you are going to plant potatoes. There is a correlation between the amount of scab on potatoes and lime!
I’ll come back to you on planting them when the soil is warm enough. If you have some garden fleece or plastic, you can lay it out on the ground to improve the soil temperature.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.