PLANTEFORSLAG FOR ENKELT BED MED SOMMERBLOMSTER

gardenandgem, Updated: 2 min read143 views
Her er forslag for et bed str 200 cm x 130 cm med enkle, uformelle sommerblomster.

Tanken er at du kan lage et bed helt fra start, og fylle det med blomster i løpet av sommeren. Cosmos og løvemunn får du enkelt kjøpt utplantingsklare planter av på de fleste hagesentre på våren. Linaria er litt mere sjelden, men superenkel å få til med eller uten forkultivering. Linaria er en flott ettårig såkalt “cottage plante” som kan såes på voksestedet i slutten av mai, eller såes inne i slutten av april, og plantes ut på voksestedet i slutten av mai. Frø kan du kjøpe på hagesenter eller fra mange forskjellige frøfirma på nettet.

Mulig du tror at dette blir litt kjedelig, med plantene på så bestemte plasser, men alle disse tre sortene er rimelig uryddige i veksten, slik at det blir rufsete nok!

ettarig planteforslag20_
Her er  en collage med høydene på de forskjellige plantene. Tanken er at hvit løvemunn strammer litt opp samtidig som det er hvitt i både cosmos og linaria som virker samlende.

PLANT SUGGESTIONS FOR A BED WITH ANNUALS

This is a suggestion for a bed size 200 cm x 130 cm with casual annuals.

The idea is that you can make a bed from the start in spring, and fill it with flowers during the summer. You can easily buy plug plants of Cosmos and Snapdragons ready to plant at most garden centers in May. Linaria is a bit rarer but easy to grow from seeds. Linaria is a great annual “cottage plant” that can be sown directly on growing site in late May or sown inside late April and planted out at the site in late May.

You might think that this gets a bit boring, with plants in such specific places, but all three of these varieties are rather untidy in growth so that it becomes messy enough!

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.