PLUTSELIG FROST I HAGEN

gardenandgem, Updated: 4 min read60 views
Etter månedsvis med søle og mørke, snur været brått og det blir -11. Hva gjør vi i hagen da?

Her i Oslo var vi så heldige at det kom noen cm med snø samtidig, slik at jorden fikk et lite isolerende lag. Men når så sterk kulde kommer på bar mark, så går den fort dypt ned i bakken.

Det meste av vekstene som lever i Scandinavia tåler dette så godt at jeg vil si at det er uproblematisk. Men de sarte sakene, som i utgangspunktet passer best i Mellom-Europa, som mange rosertyper, endel av de eviggrønne buskene, lavendel, aprikostrær, løkplanter og stauder vi muligens har sådd, og ikke fullt akklimatisert kan slite. Mange av disse plantene er planter vi ser når vi er på feriereiser, og både dufter og farger er så tiltalende at vi forståelig nok gjerne vil ha de samme plantene hjemme i nord.

Når vi velger planter som i utgangspunktet ikke passer til vårt klima, så må vi regne med at vi mister endel på vinteren?

Jeg for eksempel, elsker lavendel. For det første dufter den godt, den blomstrer lenge og den tiltrekker seg enormt med nektarspisende insekter. På sydvegg i Oslo og på Gåre, Orust i Sverige, overlever den veldig greit. Som kantplante i et stort blomsterbed, på “flat” mark varierer overlevelsesevnen enormt. Men lavendel er ofte på vårtilbud på hagesentrene, slik at jeg får fylt hullene for det det koster for to flasker middels dyr vin. Og det er et enkelt valg!

Hva kan du gjøre for å passe på at ikke frosten dreper plantene dine:
  • Legg kompostjord opp rundt stammen på rosene dine. Minst 10 cm. Om alt dør over jorden, kan du når våren kommer rufse ut jorden du pakket rundt stammen, og den er grønn. Jeg gjør det på sommerfuglbuskene også.
  • Pakk eviggrønne inn i strie, filt, avispapir, agryl eller bar. Pakk de bare delvis ut frem til telen har gått.
  • Klipp ikke tilbake lavendelen før langt ut på våren. Jeg fjerner kun blomsterstilkene på høsten, og de lar jeg ligge over plantene.
  • Legg løv og bar rundt sarte vekster. Det hindrer også at telen går så dypt, slik at telen slipper raskere.
Frost i hagen20_
Jeg tømmer en bøtte kugjødselkompost over hver rosebusk senhøstes etter den første froseten. Er det en hard vinter, fryser rosen ned til der komposten starter.
Frost i hagen21_
Granbar dekker over kristtornene mine.
Frost i hagen23_
Flaks at det kom snø før den harde frosten!
Frost i hagen24_
Ikke rart at vi som bor her i nord ønsker oss slike blomster også!
Frost i hagen25_
Her har jeg erstattet nesten alle lavendelplantene mine langs kanten med nye. (Plantene i rekke mot steinene)
Frost i hagen26_
Slik så lavendelen på sydveggen ut i september, etter at jeg hadde klippet vekk blomsterstilker.
Frost i hagen27_
Slik ser de ut ca. nå. Umulig å vite hvordan det går.
SUDDEN FROST IN THE GARDEN
After months of degrees above zero, mud and darkness, the weather turns abruptly and it becomes -11 outside. What do we do in the garden then?

Here in Oslo, we were fortunate that there was some cm of snow at the same time so that the earth got a tiny insulating layer. However, when strong cold hits on bare ground,  it goes quickly deep into the ground.

Most of the plants that live in Scandinavia tolerate this so well that I would say that it is not problematic at all. But the delicate species, which basically are best suited in Central Europe, as many types of roses, some of the evergreen bushes, lavender and the like, may struggle. Many of these plants we discover when we are on vacation,  and both beauty, scents and colours are so appealing that we understandably want the same plants at home in the north.

When we choose plants that are basically not suitable for our climate, we must assume that we lose some of them in the winter?

I love lavender. It smells lovely, it blooms for a long time, and it attracts a huge amount of nectar-eating insects. Close to the south-facing walls in Oslo and on Gåre, Orust in Sweden, it survives smoothly. As a border plant in a large flowerbed, (on the “flat” ground)  the Lavender survive rate varies tremendously. But lavender is frequently on spring promotion at garden centres, so that I can fill the holes in my border for less than it costs for two bottles of medium expensive wine.

What can you do to ensure that no frost kills the plants:
  • Add compost soil up around the stems of the shrub. At least 10 cm. If everything of the plants has died over the soil when spring comes, you ruffle down a little the compost you wrapped up around the trunks, and the stems will probably be green. I do the same on the Butterfly bushes too.
  • Wrap evergreens into burlap, felt, newspaper, garden fleece or spruce branches. Unpack it only partially until the frost has passed.
  • Do not cut back the lavender (or other delicate perennials) until well into the spring. I only cut the flower stalks back in the fall and let I lie above the plants. 
  • Add leaves and spruce branches around delicate plants. It also prevents that the frost goes too deep, Then the ice and frost leaves the ground faster and easier.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.