PRYDGRESS PÅ HØST OG VINTER

gardenandgem, Updated: 2 min read170 views
Jeg vil så gjerne inspirere og dele med alle et bilde fra en hage i England hvor det virkelig  ser like spennende ut om vinteren som om sommeren. Bildet er fra en hage i Wiltshire, og hagen er laget av en landskapsarkitekt som heter Tom Stuart-Smith.

Jeg anbefaler på det varmeste at dere følger denne linken for å se alle bildene fra hagen.

Han blander den typiske britiske hageformen med flytende, lange bed med masse store tuer med forskjellige blomster og planter, med den moderne tysk/nederlandske “New-Perennials”-stilen, hvor det brukes mye prydgress og alle plantene “flyter” inn i hverandre (nesten som vanlige blomsterenger) på en så naturlig måte som mulig.

Stikkord for Tom Stuart-Smith sin måte å lage hager på er at han vil lage helhetlige hager som henger godt sammen, og at hagen skal være et sterkt bindeledd mellom huset og naturen rundt.

Tom Stuart-Smith sin landskapsdesign for hagen i Wiltshire20_
Tom Stuart-Smith sin landskapsdesign for hagen i Wiltshire. Se alle bildene fra hagen og hjemmesiden hans her: http://www.tomstuartsmith.co.uk/
ORNAMENTAL GRASSES IN THE AUTUMN AND WINTER 

I just want to inspire and share with everyone a picture of a garden in England where it really looks as exciting in winter as in summer. The picture is from a garden in Wiltshire, and the garden is designed by a landscape architect named Tom Stuart-Smith.

I would heartily recommend that you follow this link to see all the photos from the garden.

He mixes the typical British garden design with flowing flower bedding with lots of large amounts of flowers and plants, with the modern German / Dutch “New-Perennial” style, which extensively uses ornamental grass and all the plants “flows” into each other in a manner as natural as possible.

Keywords for Tom Stuart-Smith’s way of making gardens is that he will create overall gardens who lingers well together and that the garden will bear a strong link between the house and the surroundings.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.