RYDDING I JORBÆRÅKEREN

gardenandgem, Updated: 1 min read135 views
En rask rydding av jordbæråkeren nå får du mye igjen for! Det hindrer sykdom og skadedyr fra å ha naturlige “baser”.

Kort om dyrking av jordbær:

  • Trives i stort sett all slags god hagejord, bortsett på ekstremt kalkrik jord.
  • Vil trenge litt vanning om det blir veldig tørt i en periode.
  • Jordbær har lavt næringsbehov, så pass på at du ikke ikke overgjødsler!
  • Plant 4-5 planter pr. m2. vår eller høst. (Jeg vet at jeg planter for tett, gjør som jeg skriver,- ikke som jeg gjør).
  • Hver vår fjernes så mye som mulig av gammelt bladverk og utløpere.
  • Ikke forvent enorme avlinger det første året etter planting.
  • Beskytt bærene mot snegler og råte ved å holde det så rent og ugressfritt som mulig rundt plantene. Fjern all død plantemasse og sørg for at det er så god luftsirkulasjon rundt plantene som mulig.
  • Bruk gjerne nett mot fugler, men pass litt på hvis et ivrig fuglekrek hekter i nettet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.