SE OPP FOR BRUNSKOGSNEGLENE!

gardenandgem, Updated: 2 min read206 views
Det har vært en nokså mild vinter i forhold til vinteren i 2013. Dette gjør at sneglene er tidlig ute i år. Jeg har allerede endel skader på løkblomstene mine. For utrente øyne er det slik skadene etter snegler  ser ut.

For å motvirke snegleangrep:

 • Rydd rundt småplantene dine.. Fjern det meste av visne blader og annet organisk materiale.
 • Rufs litt rundt i jordoverflaten for å eksponere eventuelle snegleegg og yngel for utttørking og kulde.
 • Frem mot midten av mai er dette den ideelle tiden å bekjempe snegler på. De nyklekkede sneglene er små, og tåler lite.
 • Ferramol er et sneglebekjempingsmiddel som er ufarlig for kjæledyr og fugler. Det strøes rundt utsatte planter.
 • Det finnes utallige kjerringråd, øl som sneglene kan drukne i er det eneste som er effektivt hvis du har en større hage.
 • Plukk og drep konsekvent alle brunskogsnegler du ser. Det hjelper endel.

Se også andre innlegg: Da er det igang!,brunskogsnegl,nå kommer brunskogsneglen

Her har brunskogsneglene forsynt seg av Hundetannen_
Her har brunskogsneglene forsynt seg av hundetannen, Erythronium “White Beauty” De blå pelletsene som desperat er drysset rundt er sneglekverk…
Brunskogsneglen eter påskeliljene_
Det ser ikke pent ut når brunskogsneglen har forsynt seg av påskeliljene! Noen må faktisk dø!
 LIten brunskogsneil_
Og det er faktisk denne lille slemme sniken! Liten brunskogsnegl som later som om den ikke spiser på krokusen. Særlig!

LOOK UP FOR THE IBERIA SNAILS!

It has been a fairly mild winter compared to the winter of 2013. This means that the snails are early this year. I have already had some damage to my bulb flowers. For the untrained eye, this is how the injuries by snails look.

To counteract the snail damages:

   • Clean up around your seedlings. Remove as much as you can of the dead leaves and other organic matter from last year.
   • Rub up the soil surface to expose any snail eggs so the cold and drying winds can take them out.
   • Now, and towards the middle of May is the ideal time to combat snails. The newly hatched snails are small and cannot withstand much.
   • Ferramol is a snail-combating agent that is harmless to pets and birds. It is strewn around vulnerable plants.
   • There are numerous non-scientific proofed advice, but a beer that snails can drown in  (beer traps) is the only one close to effective if you have a larger garden.
   • Pick and consistently kill all Iberia snails you see. It will help over time. 

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.