SIBIRKORNELL

gardenandgem, Updated: 2 min read358 views
Vil du plante en grei busk som trenger svært lite oppmerksomhet, så er sibirkornell en av de beste. De er mest kjent for sine flotte grenfarger som er dekorative året rundt. Det finnes mange brukbare sorter, bla a en type med hvite og grønne blader som virkelig lyser opp på skyggefulle steder i hagen.

Jeg har skrevet litt om beskjæring av Sibirkornell her.

BESKRIVELSESmå trær eller busker, med avrundede blader, og røde eller gule grener. Grenfargene avtar når grenen blir eldre. Finnes mange brukbare sorter, bl.a. med grønne og hvite blader.
HERDIGHETHerdig forbi Trondheim
VOKSESTEDSol, delvis skygge, Trives i all slags jord.
BESKJÆRING OG STELLBeskjære eldre grener tilbake tidlig vår da de yngre greiene gir best grenfarge.
SYKDOMMERLite, men i de siste årene har endel busker fått svarte flekker på blader og grener, det er soppsykdommen Cornus anthracnose som opptrer helst i langvarig kaldt og vått vær. Rødkornell kan da være en flott erstatter.
PASSER TILDekorativ og flott busk som vokser fort (blir opptil 3 m), og som trenger lite stell. Flotte grenfarger, hvite blomster i flate “skyer” og fine høstfarger gjør at busken fortjener plassen sin hele året.

Hvordan du beskjærer sibirkornell kan du se her.

Cornus alba, "Ivory Halo" _
Cornus alba, “Ivory Halo” buskene plantet samme år som bildet er tatt. Plassert sammen med hjortesumak i en litt “rufsete” del av hagen hvor plantene får lite stell.
Vanlig sibirkornell uten brogete blader_
Vanlig sibirkornell med rent grønne blader. Dette bildet er tatt i september når høstfargene akkurat har kommet.
Sibirkornell med brogete blader krydrer virkelig opp skyggefulle plasser i hagen. Anbefales!
Sibirkornell i hvitt og grønt krydrer virkelig opp skyggefulle plasser i hagen. Bildet av denne busken ble tatt bare noen uker etter planting. Anbefales!

DOGWOOD

If you want to plant a straightforward, easy shrub that needs little attention, then dogwood is one of the best. They are famous for their coloured stems all year round. There are many useful varieties, like some with white and green leaves witch lightens up a shady place.
DESCRIPTIONSmall trees or shrubs, with rounded leaves, and red or yellow branches. Branch colours diminish when the branch grows older. There are many useful varieties, including species with green and white leaves.
HARDINESSHardy past Trondheim
GROWING LOCATIONSun, partial shade. Grows in all types of soil. Easy.
PRUNING AND CAREPrune older branches back in early spring because the younger stems provide better winter colours.
DISEASESLittle, but in recent years some bushes have got black spots on leaves and branches, that is the fungus disease Cornu’s anthracnose that occurs in prolonged cold and wet weather.
SUITABLE FORA decorative and beautiful shrub that grows fast ( up to 3 m heigh), and need little care. Great branch colours, white flowers in flat “clouds” and nice autumn colours make this bush to a good choice.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.