SLIK DYRKER DU ASPARGESBØNNER

gardenandgem, Updated: 3 min read568 views
De kalles også grønne bønner, haricots verts eller brekkbønner. Og de er noe av det beste du kan dyrke i hagen din! De har lang høstesesong, og du kan rusle ut og hente bønner til biffen, woken eller salaten.

De er også en av de nokså kostbare grønnsakene som ofte har reist langt før du får de på bordet. Hvis du ikke kjøper de frosne, da.

Siden aspargesbønner er varmeelskere så er det fortsatt ikke for sent å så de direkte eller gi de en kort forkultur inne.

Bønner vokser fort og er svært dekorative. Det finnes både lave bønner som du kan støtte opp med noen grener, og som er lette å dekke med agryl på utsatte steder, eller en mengde typer høye, som du må støtte opp med bambus, espalier eller annen form for klatresupport. Det fine med høye aspargesbønner er at de trenger liten plass på bakken siden de bruker høyden. det finnes lilla og grønne sorter. Det er også typer som gir røde, svært dekorative blomster.

Ut første uken av juni kan du så aspargesbønner og fortsatt få et bra resultat.

Hvis verden har vært perfekt hadde aspargesbønneplantene fått en varm, solrik plass med lite vind. De foretrekker kraftig jord med kompost i. Vi får gjøre så godt vi kan. Jeg sår noen direkte på voksestedet, og noen planter jeg ut som er det som anbefales (De liker ikke å bli forstyrret i rotutviklingen). Det går greit uansett, Men skjerm gjerne småplantene for kaldt junivær med en agrylduk over.

Jeg har skrevet mere om grønne bønner. Her er noen av de andre innleggene: Plant aspargesbønner nå!aspargesbønner igjen, aspargesbønner, forvelling av grønnsaker.

Aspargesboenner2_
Disse bønneplantene er plantet i hver sin dorull satt tett sammen og fylt opp med jord. På denne måten slipper jeg på en enkel måte å forstyrre røttene. Rotforstyrrelser liker bønneplantene dårlig.
Haricots_Verts3_
Her planter jeg to planter ved hver pinne. Mest fordi det kan være greit hvis sneglene dreper noen.
Aspargesboenner3_
Jeg skyver jorden tett inntil alle plantene, og vanner godt til slutt.
Aspargesboenner4_
Når de har begynt å vokse trekker jeg noen snører mellom bambuspinnene for å gi plantene mere å klatre på.
Lave aspargesbønner_
Her er lave aspargesbønner. Der har jeg satt noen tørre einer greiner ned i midten for å støtte plantene litt opp for å unngå snegler og råte på bønnene.
Aspargesboenner22_
Her er de lave grønne bønnene.

HOW TO CULTIVATE FRENCH BEANS 

Green beans are among the best you can grow in your garden! They have a long harvest season, and you can stroll out and pick beans for barbecue, wok or salad.

They are also one of the relatively expensive vegetables that often has travelled far before they get on your plate. If you don’t buy the frozen ones, then.

Since asparagus beans love warm temperatures it’s still not too late to sow directly outside or give them a short pre-culture indoors.

Beans are growing fast and are very decorative. There are dwarf varieties that you can support with some branches, which are easy to cover with garden fleece on exposed areas, or a plethora of types of tall ones, that you must support with a bamboo trellis or another form of climbing support.

The best thing with the tall green bean varieties is that they require little space on the ground since they use the height. There are purple and green varieties. There are also types which provide red, highly decorative flowers.

Even in the first week of June, you can sow green beans outside and still get a good result. (Not longer north than Trondheim).

If the world has been perfect the green bean plants got a warm, sunny place with little wind. And rich soil with organic matter. We’ll do the best we can. I sow some directly on the growing site and some I give a short preculture. It went well with both, but feel free to cover up the seedlings with garden fleece to protect them from cold weather in June.