SLIK DYRKER DU BLÅBÆR I DIN EGEN HAGE

gardenandgem, Updated: 3 min read76 views
Det er lykke å dyrke sine egne blåbær i hagen. Så sunt som det er også, så er det veldig rart at det er så godt.

Blåbær inneholder antioksydanter  og vitamin C, og er aller best og sunnest spist rett fra busken. Du kan også tørrfryse de, ved å legge bærene utover et brett, fryse det, og deretter frysepakke bærene.

Skal du dyrke de i hagen, sett de på et lyst, lunt og fuktig sted, og forbedre jorden med surjordstorv, kalkfattig kompost og granbar.
Busken er vakker med flotte blomster og fine høstfarger, så det er ingen grunn til å gjemme den bort.  Har du surjordsplanter som rhododendron og azalea, er det fint å plassere de sammen. Siden de liker de samme jordforholdene.
Blåbærbuskene er spesielt egnet til små hager siden du får både en dekorativ busk og en deilig og sunn avling på samme sted. Plant gjerne to forskjellige typer slik at de kan krysspollinere hverandre.

For en familie på fire bør du nok ha minst tre busker. Det er populære bær.

Det er viktig at buskene har god tilgang på fuktighet, og gjødsle de gjerne med en surgjordsgjødsel i starten av sesongen. Etter to år (avhengig av voksested og størrelse på busken du kjøpte), kan du forvente noen bær.
Blåbær kan også dyrkes i potte, men skal det bli vellykket så må du være svært nøye med regelmessig vanning. Busken må ikke tørke ut, da kaster den bærene! Vann gjerne med regnvann da tappevannet ofte er veldig hardt.

Beskjæring trenger du ikke å tenke på de første tre årene, etter det kan du fjerne en gammel grein, kryssende og skadde greiner på vinteren.

Den eldste busken min er fem år gammel, og den bærer så rikt at vi faktisk har hatt til dessert. Det fine er at buskene bærer over flere uker, slik at du stadig har modne bær.

Blaabaerbusk_
Slik ser den største blåbærbusken min ut, 1 juni -14. Det hender det går litt hardt for seg med hunder og unger, slik at den har flere vridde greiner, stakkar. Men den bærer veldig bra. Muligens fordi den står nesten rett syd, men med roten i skygge?
Blaabaerbusk2_
Slik så samme busk ut i august 2013.
Blaabaerbusk3_
Slik ser en blåbærbusk ut som ikke står i sur nok jord.

HOW TO GROW YOUR OWN BLUEBERRIES IN THE GARDEN

It’s nice to grow your own blueberries in the garden. As healthy as it is it’s very odd that it tastes so good too. Blueberries contain antioxidants and vitamin C, and taste best and are healthiest eaten straight from the bush.

You can also freeze them, by spreading the berries out over a tray, freeze it, and then store them in the freezer in boxes or freezer bags.

If you grow blueberries in the garden, place the bushes on a bright, sheltered and damp place and improve the soil with acid peat soil, low lime content compost and pine needles. The bush is beautiful with lovely flowers and nice fall colours, so there is no reason to hide it away. Do you have other acid soil loving plants such as rhododendron and azalea, it’s practical to put them together.

Blueberry bushes are particularly suitable for small gardens since you get both an ornamental shrub and a delicious and healthy crop in the same spot.

Plant two different types so that they could cross-pollinate each other. For a family of four, you should probably have at least three bushes. Blueberries taste very good and are healthy for all ages.

It is important that bushes have a good supply of moisture and fertilize those with an ericaceous fertilizer at the start of the season. After two years (depending on the habitat and size of the bush you bought), you can expect some berries.

Blueberries can also be grown in a container, but it will only be successful if you are very alert on the regular watering.  It will throw off the berries in revenge if the bush dries out!

You don’t need to think about pruning the first three years, after that, you can remove one of the older branches, and crossed or damaged branches in winter.

My oldest bush is five years old, and it bears so rich that we actually have enjoyed blueberries for dessert. The beauty is that the bushes crops over several weeks, so you constantly have ripe berries.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comments
 • Marte Bleken
  Friday, July 22, 2016

  Hei.
  Hva er navnet på busken? Regner med det er ulike arter?
  Tror du denne vil egne seg ca. 400 m.o.h

  • Scandinavianeccentric
   Wednesday, August 3, 2016

   Busken stod der da vi kjøpte hytten, så det vet jeg ikke. Jeg har plantet flere busker senere, men ingen som får modne blåbær så tidlig som denne. Jeg er usikker på om det er mulig å dyrke de 400 m.o.h.
   Hvis Hageblåbærbusker finnes på et lokalt hagesenter i nærheten av der du vil plante busken, er det lurt å spørre personalet der. Buskene er i utgangspunktet anbefalt plantet i fjord og kyststrøk i Sør-Norge. Men hvis det er lunt, solrikt med tilgang på vann så kan du jo forsøke?

   Vanligvis ville jeg ha anbefalt å kjøpe en så gammel busk som mulig for å få tidligere bæring, men hvis det er usikkert om busken vil overleve, ville jeg anbefale en liten plante. Da er det færre grener som må tilpasse seg klimaet og roten får etablert seg uten for mye stress.

   Lykke til!