SLIK SÅR DU TOÅRIGE PLANTER

gardenandgem, Updated: 2 min read292 views
-Er du klar for å foreta deg noe som gjør deg veldig fornøyd med deg selv neste sommer? Da sår du et par pakker med frø fra toårige planter akkurat nå!
Toårige planter er planter som trenger to vekstsesonger. Første året spirer frøet, lager en bladrosett, samler næring og utvikler roten. Neste år vil planten blomstre. Mange kortlivede flerårige, som lupiner og kongslys regnes for enkelthetsskyld som toårige. Mange av disse plantene er ivrige selvsåere.

Dette er planter som for eksempel Busknellik, (Dianthus barbatus), Forglemmeiei (Myostis), Stokkrose, (Alcea rosea, syn. Althaea), Månedsjordbær (Fragaria vesca var. semperflorens), Stemor, (Viola tricolor), Revebjeller, (Digitalis purpurea) og Kongslys (Verbascum).

Alle disse plantene kan såes frem til rundt midtsommer. Sår du de tidligere på våren så setter de nesten blomster på det ene året, istedenfor å bruke energien til å bare utvikle bladrosett og røtter første året.
Det beste med disse plantene er at du kan så de direkte ute. Gjerne i en pallekrage eller lignende slik at du kan holde litt øye med de. Eventuelt kan du legge litt Agryl over plantestedet til spirene har kommet opp av jorden. Plant de ut på endelig voksested i høst eller tidlig neste vår. Det viktigste du passer på er å vanne hvis det blir for tørt, og at sneglene ikke tar småplantene dine.

Disse plantene er jo geniale å så på hytta, følge litt opp nå i sommer, la de vokse videre, og så har du blomster som møter deg der neste år.

Filtkongslys_
Filtkongslys. Blomstret også i fjor, slik at dette er nok tredje og siste år. Håper de legger igjen frø.
Forglemmegei_
Forglemmegei i rosebedet i vår. For en drøy uke siden rev jeg vekk alle plantene for å gi lys og luft til rosene. Forglemmegei har en tendens til å få meldugg ut på sommeren.
 Forglemmegei som spirer_
Nå er det masse bittesmå frøplanter av Forglemmegei som spirer under rosene. Den litt større planten er blå prydsalvie.
Busknellik_
Busknellik er en utrolig holdbar, duftende snittblomst. Den er også lett å få til og selvsår seg villig.
toårige_
Her har jeg sådd toårige som nå er blitt til småplanter som kan stå der til jeg planter de ut i hagen på de endelige plassene sine i løpet av høsten.
Stokkrose_
Stokkrose er en annen fin toårig plante. Hos meg hender det at den kommer opp tredjeåret også.

HOW TO SOW BIENNALS

Are you in the mood to do something that makes you really pleased with yourself next summer? Sow a few seed packets of biennial plants right now!
Biennial plants are plants that require two growing seasons. First year the seed germinate and make a leaf rosette, collecting food and develops roots. Next year the plant will bloom. Many short-lived perennials, as Mulleins, are considered as biennal for simplicity’s sake.
Biennals are plants such as Sweet William, (Dianthus barbatus), Forgetmenot (Myostis), Hollyhock, (Alcea rosea, synonym. Althaea), Pansies, (Viola tricolor), Foxgloves, (Digitalis purpurea) and Mulleins (Verbascum).
All these plants can be sown until midsummer. If you sow them too early in the season, they use unnecessary energy the first year on preparations for flowers, instead of using the time to just develop leaf rosette and roots the first year. The best thing about these plants is that you can sow them directly outside. The best is in a raised bed or similar so that you can keep an eye on the small sprouts. Alternatively, cover the seed with some garden fleece until the seeds have sprouted.
The most important thing is to water regularly if it gets too dry and to keep away the snails.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *