SOLSVIING

gardenandgem, Updated: 2 min read205 views
Det lukter råttent ute.

Det er fordi isen ligger så lenge, og det ikke kommer oxygen til mellom jorden og isen. Dermed blir det dannet en væske som kalles smørsyre. Den finnes også i svette. Dette er den enkle forklaringen.

Poenget mitt er at det fortsatt er tele i bakken, og plantene -spesielt de eviggrønne- som rhododentron, tuja, kristorn, sypresser, buxbom og selv buskfuruene er utsatt for solsviing. Pass på de eviggrønne plantene dine, og skygg for solen med strie, granbar eller hva som helst! Vann plantene med lunkent vann! Jeg gjentar det fordi det er det aller, aller viktigste du gjør i hagen din nå frem til telen er borte. Se også Dette må du gjøre i hagen nå!

Lett tildekket med granbar. Skal bli spennende å se hvordan det går!
Lett tildekket med granbar. Skal bli spennende å se hvordan det går!
Den lille buxbomhekken ser også ut som om den er skadet-
Den lille buxbomhekken ser også ut som om den er skadet-

SUNSCORCHING

It smells somewhat rotten outside. This is because the ice has been covering the ground for so long that the oxygen between the earth and the ice is trapped. Thus formes a liquid called butyric acid. It is also found in human perspiration. This is the simple explanation.

My point is that the ground is still frozen, and plants, especially the evergreen-like rhododendron, arborvitae, holly, cypress, Buxus and even pines are exposed to sun scorching. Secure the evergreens, and cover for the sun with burlap, spruce branches or whatever else you can spare! And water the plants with tepid water! I repeat it because this is the most important thing to do in your garden now until the frost is gone. See also What you need to do in the garden now!

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.