Tag Archives

regnbestandige planter

KRUKKE MED PRYDGRESS

gardenandgem, Updated: 1 min read155 views

Istedenfor krukker med sommerplanter som ikke alltid viser seg fra sin beste side når natte temperaturen synker og været har en tendens til å bli litt fuktig, kan du vurdere en…