Tag Archives

remonterende roser

HVA ER KLATREROSER?

gardenandgem, Updated: 3 min read173 views

Klatreroser har så lange skudd og greiner at de ikke greier å holde seg oppreist av seg selv, men trenger støtte og oppbinding. Derfor egner de seg godt i espalier, ved vegger eller ved stolper.