Tag Archives

remonterende

HVA ER KLATREROSER?

gardenandgem, Updated: 3 min read266 views

Klatreroser har så lange skudd og greiner at de ikke greier å holde seg oppreist av seg selv, men trenger støtte og oppbinding. Derfor egner de seg godt i espalier, ved vegger eller ved stolper.

VIL DU LAGE DEG ET ROSEBED?

gardenandgem, Updated: 4 min read330 views

Ønsker du deg roser i hagen? Det er ikke så vanskelig om du bare velger vekk de mest krevende sortene og tar hensyn til klimaet der du bor. Roser  appellerer…